Når man bliver ældre, så tager det på kræfterne at blive indlagt på sygehuset. Fredericia Kommune vil med en ny indsats forsøge at reducere antallet af indlæggelser og forebygge genindlæggelser blandt kommunens borgere, der er tilknyttet Plejen. Derfor opretter Fredericia Kommune en ny akutfunktion 1. september, som skal arbejde med at forebygge og reducere indlæggelser på sygehuset.

Med akutfunktionen vil vi gerne forhindre unødvendige indlæggelser og genindlæggelser af borgere med akut opstået sygdom eller en akut forværring af en kronisk sygdom, hvor det er muligt. Vi kan med indsatsen, der foregår i borgerens eget hjem, tage os af forskellige typer specialistbehandlinger og dermed undgå nogle unødige indlæggelser på sygehuset”, fortæller socialudvalgsformand Henning Due Lorentzen.

Akutfunktionen, der består af sygeplejersker, skal også kunne give sparring, rådgivning og hjælp ved komplekse akutte sygeplejeopgaver i hjemmeplejen og hjemmesygepleje.

Vi forventer også, at akutfunktionen kan være med til at sikre et godt samarbejde mellem praktiserende læger, vagtlæger, sygehuse og den øvrige hjemmepleje, så sammenhængen i patientforløbene bliver endnu bedre”, siger Henning Due Lorentzen.

Det bliver borgere med en akut opstået sygdom, eller en akut forværring af en kronisk sygdom, og hvor behandling eller observation på sygehuset ikke er nødvendig efter en lægefaglig vurdering, som får glæde af behandlingstilbuddet.

Men det kan også være borgere, som bliver udskrevet fra sygehuset, hvor der ofte er et behov for en ekstra indsats for at sikre en god overgang mellem sygehus og hjemmepleje, og dermed skabe tryghed for den enkelte borger” fortæller Henning Due Lorenzen.

Der er ansat 10 sygeplejersker til at tage sig af opgaverne i akutfunktionen, som bliver en integreret del af hjemmesygeplejen i dag og aftentimerne.