Konflikter i familien, med naboen eller på arbejdspladsen kan vokse sig store og nærmest uoverskuelige. Børn og arbejdskolleger bliver ofte ufrivilligt inddraget, og det kan være både opslidende og dyrt, hvis konflikter ikke løses. KFUM’s Sociale Arbejde tilbyder fremover landsdækkende gratis konfliktmægling af uddannede og neutrale mæglere.

– En låst konflikt er én af de mest drænende situationer, som mennesker kan befinde sig i, og depression, stress og angst ses ofte hos mennesker i svære konflikter. Derfor kan konfliktmægling være et rigtig godt værktøj til at få løst en konflikt og komme videre i livet, siger Birgitte Bjerre, leder af konfliktmæglingen i KFUM’s Sociale Arbejde.

Konfliktmæglingen er gratis og ydes af konfliktmæglere, der alle har en masteruddannelse eller anden relevant uddannelse i konfliktmægling.

Konflikter spreder ofte dårlig stemning, manglende livs- og arbejdsglæde, stress og sygdom – ikke kun blandt de involverede, men også hos børn, andre familiemedlemmer og på arbejdspladsen.

– I KFUM’s Sociale arbejde tilbyder vi også retshjælp og økonomisk rådgivning. Med konfliktmæglingen vil vi forsøge at hjælpe mennesker, før konflikterne udvikler sig til juridiske eller økonomiske problemer, siger Birgitte Bjerre.

Undersøgelser viser, at fire ud af ti ægteskaber ender i skilsmisse, og næsten halvdelen af skilsmisserne er konfliktfyldte. Og hver femte dansker oplever at være uvenner med sin nabo.

– En uvildig konfliktmægler kan hjælpe ægtefæller, naboer og arbejdskolleger med at undgå, at en konflikt vokser. Mæglingen kan skabe større gensidig forståelse – og i bedste fald også bidrage til en løsning, siger Birgitte Bjerre.

Den nye gratis konfliktmægling finansieres af Socialstyrelsens PUF-pulje, som støtter frivilligt socialt arbejde.

Hvis man er interesseret i gratis konfliktmægling, kan man kontakte KFUM’s Sociale Arbejde på telefon 2443 5195. Det er også muligt at læse mere på www.kfumsoc.dk/konflikt

FAKTA: SÅDAN FOREGÅR KONFLIKTMÆGLING
Konfliktmægling er en samtale mellem to parter, der er i en konflikt. Samtalen hjælpes på vej af en uddannet, uvildig og neutral mægler. En mægler, som ikke er part i konflikten, men er tilstede for at støtte parterne i at løse konflikten eller i det mindste at forstå hinanden.

Formålet med mægling er at:

undersøge konflikten
parterne får lov til at fortælle hver deres udlægning af konflikten
parterne opnår at forstå hinanden bedre
parterne når dertil, hvor de kan indgå en aftale, der peger fremad, som begge er tilfredse med, og som giver ro i sjælen

Emnerne for en mægling kan være store og små, men ofte vælger parterne at bruge mægling, fordi konflikten er opslidende og meget generende. Begge parter skal indgå frivilligt i en mægling, der kan variere meget i tid.