Fredericia Kommune og Fredericia Lærerkreds har indgået en forståelsesaftale for de omkring 500 lærere og børnehaveklasseledere i kommunen. Aftalen omhandler arbejdsforholdene og samarbejdet på de fredericianske skoler og skal sikre gode rammer om arbejdet med at videreudvikle folkeskolen.

  • Aftalen sender et klart signal om, at parterne står sammen om løsningen af opgaverne, og at samarbejde og dialog er i højsædet. Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal vil fortsat være 733 timer om året og giver dermed den fornødne tid til forberedelse. Samtidig giver forståelsesaftalen mulighed for fleksible rammer om lærernes arbejdstid ligesom for andre medarbejdere i kommunen, oplyser Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

Forståelsesaftalen lægger op til at styrke det lokale samarbejde i MED-udvalgene mellem ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor de overordnede principper for planlægning af skoleåret og fleksordning aftales.