Vi hører ofte, at konkurrence fra private, giver lavere priser i det offentlige. Men sådan hænger tingene ikke altid sammen, når det handler om hjemmehjælp.

Ifølge en ny analyse fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), er det blevet dyrere for kommunerne at have den såkaldte fritvalgsmodel, hvor virksomheder bliver godkendt af kommunen, og borgerne så kan vælge en privat leverandør i stedet for det offentlige tilbud.

”Analysen bekræfter vores formodning om, at øget fritvalg og inddragelsen af private giver flere omkostninger. Der bliver ellers lobbyeret voldsomt for det modsatte synspunkt,” siger forbundsformand i FOA, Dennis Kristensen.

Analysen undersøger omkostningerne som følge af den såkaldte ”godkendelsesmodel” på fritvalgsområdet uden priskonkurrence gennem udbud.

For praktisk hjælp viser analysen, at en stigning i den private markedsandel medfører en stigning i de kommunale timepriser. Jo større en andel af modtagerne af praktisk hjælp, der vælger en privat leverandør, jo større er de kommunale omkostninger ved at levere den tilsvarende ydelse.

Analysen viser, at en forøgelse af den private markedsandel med fem procentpoint i gennemsnit øger de kommunale timepriser med 4,3 kroner i faste 2013-priser.

I forhold til den gennemsnitlige timepris for praktisk hjælp fra 2008 til 2013 på 397 kroner svarer dette til en estimeret omkostningsforøgelse på 1,1 procent.

For personlig pleje finder analysen ikke en statistisk signifikant sammenhæng mellem den private markedsandel og de kommunale timepriser.

”Det her bør mane til eftertanke blandt de grupper, der i årevis har gjort sig til fortalere for at mere konkurrence fra private altid er vejen til lavere priser,” siger Dennis Kristensen.