Tirsdag afholdt Socialdemokratiet i Fredericia generalforsamling, og selvom det formanden ikke var på valg, endte det med et formandsskifte, da Karsten Cordtz valgte at trække sig og overlader stafetten til Mads Funding, der tidligere har været formand i lokalforeningen.

Omkring 50 medlemmer af Socialdemokratiets afdeling i Fredericia var mødt op til generalforsamlingen, der blev afholdt i Fagforeningshuset på Vesterballevej i Fredericia.

Efter at have valgt Finn Muus som dirigent var det tid til Karsten Cordtz’ årsberetning, og ikke overraskende talte om valget i efteråret 2021, hvor Socialdemokratiet bevarede borgermestersposten i Fredericia, som var det altoverskyggende mål for partiet.

– Vores arbejde i Fredericia har været præget af to valg i efteråret. Der har også været andre aktiviteter. Specielt markeringen af partiets 150-års jubilæum, som vi markerede i Madsbyparken indledte Cordtz talen om året, der var gået i Socialdemokratiet i Fredericia.

Specielt valgkampen trak tænder ud, og den nu afgåede formand så tilbage på en valgkamp, hvor der blev løftet i flok.

– Efter en famlende start kom vi i gang omkring sommerferien. Efter et godt samarbejde med bestyrelsen og byrådsgruppen satte vi en god kampagnestab. Det var en gamechanger i valgkampen. Det lykkedes at samle kompetencer i staben som vi ikke havde i bestyrelsen. Der kom et fokus på struktur under valgkampen, forklarede Karsten Cordtz, der særligt husker tilbage på én episode i 2021:

– Det var en spændende valgdag og nat, men den store oplevelse var, da vi stod 130 mand derude (ude foran fagforeningshuset, red.). Vi plastrede byen til. Jeg har aldrig oplevet så stor en gejst. Det var fantastisk. De andre partier blev lidt lange i skuffen. Det var ikke vores ansvar, sagde han med et smil.

Efter formandens beretning var der kommentarer fra de fremmødte. Blandt andet blev der spurgt kritisk ind til Socialdemokratiets valg, da partiet gik fra 13 til ni mandater. Det så en enkelt fremmødt som et nederlag, hvortil forhenværende borgmester Uffe Steiner Jensen og svarede:

– Det var en sejr. Vi lykkedes. Fredericia Kommune er socialdemokratisk. Vi var glade for ni mandater dengang ved mig, og husk endelig, at det her var en sejr, sagde han.

Efterfølgende var det Steen Wrists tur til at komme med en beretning, og han mindede om, at de 13 mandater, som partiet fik i 2017, var ekstraordinært.

– Jeg husker valget i 2013, da jeg kom i Byrådet. Så meget bedre var det valg heller ikke end det vi var igennem nu. Jeg husker mange gange, hvor det var koldt på toppen med en ensom lille kreds omkring. Alligevel blev man mindet om, at man er en del af et større fællesskab. Vi var 130 til at hænge plakater op, fortalte Steen Wrist.

Et af punkterne fra de spørgelystne fremmødte var, at der ikke var noget partiprogram, som man offentligt kunne dele under valgkampen. Til det svarede Steen Wrist:

– Det handlede om at bevare vælgerne og bruge nogle tidligere slogans og tale til de samme mennesker igen.

I fredericiansk politik blev en del af 2021 brugt på, at specielt oppositionspartierne pegede på en manglende vision for Fredericia, da den var udløbet året forinden. At der ikke blev lavet en ny var der en særlig grund til, fortalte Steen Wrist.

– Vores vision udløb i 2020.  Vi skulle som et afgående byråd ikke lave en vision, som det nye skulle tage over. Vi var præcise om, at det nye byråd skulle lave en ny, og den proces løber frem til efteråret, sagde han.

Jens Jonatan Steen blev genvalgt som Folketingskandidat. (Foto: AVISEN)

Jens Jonatan Steens kandidatur som Folketingskandidat var også oppe på dagsordenen, og han blev genvalgt uden modkandidater. Forinden havde han aflagt en beretning, hvor han særligt talte om den aktuelle situation mellem Rusland og Ukraine.

– Jeg har hørt mange gange, at håb ikke er en strategi. Det er det ikke ved Putin, der har så meget magt og indflydelse, som han har. Han går ud og siger, at Ukraine er et land og en nation, der ikke eksisterer. Det er vildt at høre på igen, sagde Jens Jonatan Steen blandt andet.

Til Regionsvalget blev Bente Gertz genvalgt, og klar til yderligere fire år i regionen. Hun aflagde også en beretning.

– I regionen er vi gået fra ti til 12 mandater. Det sidste mandat havde vi ikke fået uden valgforbundet med SF. Det var Odense-mandatet, der hang, og det siger noget om, hvor man gik tilbage, sagde Gertz og pegede på, at der generelt set ikke er stor tilslutning til regionsvalget og at det er en udfordring.

Et andet højaktuelt emne, der er en udfordring, er lægevagten, og det gav Bente Gertz også ord med på vejen.

– Lægevagten er ikke god nok. Forhandlingerne starter i næste måned. Det er hverken godt nok i Fredericia, Middelfart eller Rudkøbing for den sags skyld. Vi skal bibeholde antallet, men problemet er, at vi ikke kan få lægerne til det. Jeg kommer til at stemme imod andre forslag – det garanterer jeg, sagde hun.

Oliver Overgaard Jessen fra DSU Fredericia skulle have give en årsberetning, men han var forhindret i at deltage. På vegne af ham blev der læst et skriv op, hvor det blev konstateret, at ungdomsorganisationen i Fredericia er gået frem med 12 medlemmer.

Udskiftning i bestyrelsen

Steen Wrist takkede bestyrelsen for arbejdet. I midten er det Karsten Cordtz, der stopper som formand og bliver næstformand, sammen med dirigent Finn Muus. (Foto: AVISEN)

På dagsordenen under valg til bestyrelsen offentliggjorde Karsten Cordtz, at han takker af som formand. Til gengæld endte han med at blive valgt som ny næstformand i stedet for Carsten Høj Nielsen.

– Jeg blev valgt som formand på generalforsamlingen sidste år, og er egentlig ikke på valg i år, men vi sætter en ny kurs for foreningen. Det er et godt tidspunkt med en ny person for projektet, og jeg har gjort mig mange tanker omkring det, og i løbet af valgkampen stod det klart for mig, at jeg havde en god afløser i synsvidde, sagde Cordtz, som dermed fik fire år i formandsstolen.

Der blev indstillet til, at Mads Funding bliver ny formand for Socialdemokratiet Fredericia, og han blev valgt uden modkandidater. Funding har tidligere været formand for partiet i Fredericia, og er i dag ansat som sekretariatschef på Det Humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet.

Lone Thomhav blev genvalgt som kasserer, men til gengæld var der kampvalg om to bestyrelsesposter. Der var en vakant post, mens Helle Bang Andersen ønskede genvalg til sin menige bestyrelsespost, men da de var tre øvrige kandidater, endte det med et kampvalg mellem Helle Bang, Carsten Høj, Nikolaj Bramsø og Anette Hyre, hvor de to sidstnævnte endte med at blive valgt. Som suppleanter blev valgt Helle Bang, Lars Midtgaard og Mads Warming.