Naturpark Lillebælt har fået ny formand. Christian Bro fra Fredericia Byråd har overgivet stafetten til Peter Storm fra Middelfart Byråd. Storm glæder sig meget til formandsskabet, men slår fast, at der altså fortsat er tale om et vigtigt og solidt samarbejde mellem Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. 

Naturpark Lillebælt er en marin naturpark med et unikt hav- og fjordområde og flere kyst- og landområder, som strækker fra Trelde Næs til Hejlsminde.

Naturpark Lillebælt har en størrelse på ca. 370 km2 og der er ca. 201 km2 beskyttet natur – dvs. 54 % af naturparken er beskyttet natur. Ca. 70 % af naturparken er hav.

Ca. 47 % er EU beskyttet natur – Natura 2000-udpegning. Resten af de 54 % er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven, natur- eller vildtreservater eller fredninger.

Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark med cirka 370 km2. Til sammenligning er Naturpark Vesterhavet 225 km2.

Naturpark Lillebælt repræsenterer både det under vandet, på vandet og på land. Naturpark Lillebælt har en enestående sammensætning af natur, landskab, kultur og geologi, som man ønsker at værne om, udvikle og synliggøre.

Den nye formand, Peter Storm, glæder sig over projektet.For at sige det rent ud: Jeg er meget vild med projektet. Hvorfor er jeg det? Det er jeg fordi det er et samarbejde mellem tre kommuner, men det er et lidt kedeligt svar. Det der først og fremmest skal siges er, at Lillebælt kommer i fokus mellem de tre kommuner. Det er sådan en dobbelt glæde for mig”, forklarer Peter Storm i et interview til Middelfart AVISEN.

“Kommunerne ejer ikke og har ikke ansvar over bæltet, det er staten. Man kan sige at det lovformeligt ikke er vores opgave, men menneskeligt synes jeg vi har et stort ansvar. Os der lever og bor her har et stort ansvar for vores natur – vi skal bidrage positivt til det. På den måde er det vigtigt”, slår Storm fast.

“Vi er det der hedder en naturpark. Det er noget andet end en nationalpark, det er en frivillig ordning vi er gået ind i med udgangspunkt i krav fra Friluftsrådet. Vi kan ikke gå ind med magt og bestemme, men vi kan gøre tingene i samarbejde med erhvervslivet og naturlivsorganisationer. Men vigtigt er det, at folk har glæde af Lillebælt. Det gælder både folk der bor her, men også for turister. Vi skal sætte mulighed for at være på vandet og være tæt på vandet”, forklarer han.

En naturpark har følgende definition: Danske naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer (Friluftsrådet).

Det synes jeg er en hovedopgave, at vi har god adgang til naturen

Peter Storm, formand for Naturpark Lillebælt

“Der er også det at vi skal passe på vores natur. Det er også sådan en gang i mellem at naturens krise rammer havene og herunder Lillebælt. Det er meget at diskutere om der tilbagegang eller stilstand blandt fiskene – og det tilkommer ikke mig at dømme det. Men i Naturpark Lillebælt gør vi meget ud af at samarbejde med forskellige forskere rundt omkring”, fortæller Peter Storm til Middelfart AVISEN.

“Vi har netop haft et møde med forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. De fortalte om hvor meget stenrev kan betyde for plantelivet og for yngelpladser. Plantelivet kan kun fæstnes på sten – og i mange år har man netop fisket stenene op af Lillebælt. Det at lave stenrev hvor tangplanter kan fæstne sig, og der kan blive forskellige steder til yngel af forskellige dyr i Lillebælt gør, at vi kan passe bedre på vores Lillebælt”, fortsætter han.

“Vi vil ikke bare smide sten i Lillebælt, vi vil gerne følge projektet og se om det giver pote. Så derfor har vi et tæt samarbejde med forskerne fremadrettet også”, supplerer Storm.

“I det hele taget har vi også et behov for det samarbejde for at kende tilstanden, både på godt og ondt – og få gode råd til hvordan vi kan løse det. Vi skal have samarbejdet så vidt som muligt, vi kan jo ikke forlange hele forskernes tid. Men i så stort omfang som det overhovedet er muligt skal vi benytte os af den bistand forskerne kan give os i vores arbejde”, siger Peter Storm.

“Vi sidder en politiker fra hver kommune i forretningsudvalget, og personligt var jeg rigtig glad for samarbejdet med de andre kommuner. Stafetten går til hver af os efter et år, men jeg føler at det er noget vi gør i fællesskab. Det er rigtigt dejligt at være med i – og jeg er ikke alene, langt fra”, pointerer han.

“Vi er også i gang med at udvikle partnerskaber med erhvervsvirksomheder – og har allerede lavet de første aftaler. Der ligger det i det, at erhvervsvirksomheder der har en nærmere tilknytning til vand og Lillebælt, eksempelvis lystfiskere eller dykning, men også hotellerne i området, der har glæde af at vide hvordan man kan bruge Lillebælt. Her kan man melde sig ind for et beskedent beløb på 1.000 kroner, så man får en god viden”, siger Peter Storm, inden han slutter:

“Erhvervsvirksomhederne fortæller dermed om hele naturparken, og omvendt fortæller vi også om virksomhederne. Der har vi netop afholdt det første kursus for den første gruppe af erhvervspartnere”

https://www.ibc.dk/nyheder/infomoeder-paa-ibc/

Leave a Reply