En ny højesteretsdom har netop slået fast, at en arbejdsgiver var i sin gode ret til at bortvise en medarbejder, der uden tilladelse havde købt togbilletter til privat brug via sin arbejdsmobil. Det fortæller advokatfuldmægtig hos ADVODAN Mads Cramer T. Kam.

I den konkrete sag havde medarbejderen i forbindelse med sin ansættelse fået stillet en mobiltelefon til rådighed og blev beskattet af det på helt normal vis.

”Når man bliver beskattet af arbejdsmobilen, forudsætter det almindeligvis, at medarbejderen også må anvende mobilen til private formål. Men nu har Højesteret altså slået fast, at deciderede private køb, der er foretaget – og betalt af arbejdsgiveren – via en arbejdsmobil, kræver arbejdsgiverens udtrykkelige accept – og den havde medarbejderen ikke i denne sag, ” forklarer Mads Cramer T. Kam.

Højesteret pointerede ligesom landsretten, at selv om arbejdsgiveren ikke havde opstillet regler eller en politik for medarbejderens anvendelse af mobiltelefonen, burde det alligevel have stået medarbejderen klart, at hans arbejdsmobil var et arbejdsredskab, som ikke kunne benyttes til betaling af rent private udgifter uden, at arbejdsgiveren havde givet lov til det.

Beløbets størrelse ikke afgørende
I dommen har Højesteret ikke lagt afgørende vægt på selve beløbsstørrelsen af medarbejderens private køb, og det åbner ifølge Mads Cramer T. Kam op for, at en medarbejder principielt også kan bortvises på grund af helt små beløb – fx gebyrer i forbindelse med en sms-afstemning. En almindelig proportionalitetsbetragtning vil dog formentlig tale imod en bortvisning, hvis en sag handler om få kroner, påpeger han.

Hav tjek på aftalerne
Uanset om du er arbejdsgiver eller medarbejder, er det altid en god idé at tjekke, om arbejdspladsen har en politik omkring brugen af arbejdsgiverbetalte mobiltelefoner.

”Trods højesteretsdommen er omfanget af en medarbejders private forbrug i forbindelse med ”fri mobil” stadig et delvist uafklaret retsområde, og derfor bør alle arbejdspladser, der stiller mobiltelefoner til rådighed for medarbejdere, udarbejde en egentlig mobiltelefon-politik” lyder anbefalingen fra Mads Cramer T. Kam.