Lederen for Museerne i Fredericia, Karsten Merrild Sørensen, begynder nu at blogge om historie på Fredericia AVISEN. Her er hans første indlæg og præsentation.

Jeg er leder for Museerne i Fredericia. Det har jeg været i to år nu. Inden da var jeg arkivar her i byen gennem 5 år. Jeg er uddannet i historie og middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet, og jeg har skrevet en ph.d. inden for historie med særligt fokus på kirker i 1600- og 1700-tallet. Mest af alt er jeg dog interesseret i mennesker og kulturhistorie – og jeg elsker mit job.

Fredericia har en fantastisk historie, som adskiller byen fra alle andre byer i Danmark. Der findes ikke nogen lig Fredericia. Alle muligheder er til stede, og potentialet for et museum i Fredericia er kæmpestort. Dette er mit felt, og dette er mit arbejde – og det vil jeg løbende berette om i denne blog.

Museernes skjulte målsætninger – fem søjler

Danske bymuseer er en interessant størrelse. Der er kæmpe forskelle på vores muligheder, men vi måles alle på de samme parametre. Museerne i Fredericia er et kommunalt ejet statsanerkendt museum. Det betyder, at Fredericia Kommune yder det absolut største tilskud til driften, mens staten yder et mindre statstilskud. Vi bliver som museum naturligt nok målt efter museumsloven, som kort fortalt opstiller fem arbejdsopgaver, som alle danske statsanerkendte museer skal opfylde. Det er Indsamling, Registrering, Bevaring, Forskning og Formidling. Disse arbejdsopgaver hænger rigtig godt sammen, og det er meningsfuldt, at danske museer skal opfylde disse.

Hertil er Museerne i Fredericias emnemæssige ansvarsområde Fæstning og Fristad samt Fredericias historie generelt i tiden 1650 til nu.

Det kan godt virke lidt småtørt, når et levende museum gøres op i søjler, men de er med til at sikre, at vi går i den rigtige retning. Disse forskellige arbejdsopgaver fylder rigtig meget for museer, men det er oftest kun den sidste opgave, Formidling, som borgerne møder og som er synligt. Men, det er umuligt at yde en god og spændende formidling, hvis ikke vi lader formidlingen basere sig på de fire andre søjler. De er grundlæggende for den gode historie. I den kommende tid vil jeg fortælle om museets arbejde inden for de forskellige områder – det glæder jeg mig til.

Mange afdelinger

Jeg er leder for flere afdelinger. Museerne i Fredericia har bygninger og adresser flere steder i Fredericia. Først og fremmest er der Fredericia Bymuseum på Jernbanegade. Det er efterhånden et ældre hus, eller flere ældre huse. Hovedbygningen blev oprindeligt opført i 1715 på hjørnet af Sjællandsgade og Vendersgade, og blev flyttet til Jernbanegade i 1930.

Karsten Merrild Sørensen, museumsleder, blogger om historie (Foto: Fredericia AVISEN)

Hertil er der syv andre bygninger, der løbende er blevet flyttet til museumsområdet fra forskellige steder i Fredericia Kommune. Sammen danner de rammen om et museumsmiljø, der er noget sammensat. Vi må også indrømme, at hovedbygningen med den faste udstilling ikke længere er tidssvarende for et moderne museum. Der er ikke plads til mange gæster i de små rum og det er meget vanskeligt at finde plads til udstyr til formidlingen. Vi drømmer i høj grad om et fæstningscenter, hvor der bliver skabt gode rum til formidlingen af Fredericias historie.

Herudover har Museerne i Fredericia en historisk besøgsgård i Egeskov, der hedder Kringsminde. De ældste dele af de nuværende bygninger går tilbage til 1700-tallet. Her er der ro og mulighed for at fortælle historierne om livet i omegnen af Fredericia. Kringsminde har desuden et rigtig godt samarbejde med lokale kræfter i omegnen af gården og har et stort netværk af frivillige ildsjæle.

Det samme er gældende for Lokalhistorisk Arkiv, der holder til i en ældre kittelfabrik på Frederik III’s Vej 6. Lokalhistorisk Arkiv er på mange måder den lokale hukommelse for Fredericia og fredericianernes historie de seneste 150 år. Der er store samlinger af arkiver og især billeder – ca. 50.000 billeder fra Fredericia ligger frit tilgængeligt online for alle. De kan søges frem her:

Foruden disse adresser har museet flere andre steder. Vi har først og fremmest Fredericia Vold. Hertil har vi Kongens Portvagt, der er indrettet til skolebrug og mødelokale, vi har Krudtmagasinet og Krudttårnet samt to bunkere i volden og opsynet med mange forskellige mindesmærker i kommunen. Hertil er der magasiner til museumsgenstande forskellige steder.

Der er rigtig mange mennesker tilknyttet Museerne i Fredericia. Foruden det ansatte personale har museet mellem 80-100 frivillige ildsjæle, der alle yder en jætteindsats på mange forskellige områder.

Dette var en kort introduktion til Museerne i Fredericia. I de kommende måneder vil jeg fortælle om museets arbejde på de forskellige områder.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer