Hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan, der overordnet beskriver kommunens indsats på beskæftigelsesområdet. Planen består dels af den lokale prioritering og dels af nogle centralt fastsatte ministermål. Denne gang har man valgt ikke at lave en ét-årig plan, men i stedet en tre-årig plan.

Via forenklingen af beskæftigelsesindsatsen, som træder i kraft 1. januar 2020, får kommunerne større frihed til at planlægge hjælpen til ledige. Men de øgede frihedsgrader følges samtidig tæt fra centralt hold gennem benchmarking og opfølgning i forhold til kommunernes resultater. 

Behovet for en tæt opfølgning på beskæftigelsesområdet gør sig ligeledes gældende lokalt i Fredericia, hvor målet er at bringe kommunen på landsgennemsnit inden for en kortere årrække. Derfor foreslår forvaltningen, at der i beskæftigelsesplanen for 2020 og årene frem sættes konkrete måltal for de enkelte målgrupper.

“Vi har valgt, at der skal være en tre-årigt fokus, i stedet for at lave en ny plan år for år. Det er vigtigt for os i udvalget, at vi får en rød tråd, hvor de ting vi sætter i søen har en kontinuitet og strækker sig ind i en længerevarende plan”, siger Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Tind, til Fredericia AVISEN.

“I Fredericia bruger vi mange ressourcer på at udarbejde en beskæftigelsesplan, og det gør vi fordi den skal laves ordentligt. Vi bruger en del tid på borgermøder, netværksmøder og studieture. Vi skal have en række inputs til hvordan vi laver en skarp beskæftigelsesplan”, fortsætter Tind.

“Når man ser ned i den er der nogle klare måltal for hvad vi skal nå i de forskellige år. Det giver os et ambitiøst mål for hvad vi skal nå, men samtidig et realistisk arbejdsdokument at tage udgangspunkt i. Nu er opgaven at vi får samlet alle de gode borgeres feedback”, forklarer Tind.

“Nu er den sendt til høring bredt, fordi vi gerne vil have inputs fra rigtig mange mennesker. Jeg glæder mig over processen, men også at udkastet er sendt i høring. Det kan være teknisk, men det er i virkeligheden det rugbrødsarbejde der betyder noget for vores indsats de kommende år. Det vil i fremtiden have betydning for kommunens velfærd, hvis vi lykkes med at få flere i arbejde”, slutter han.

https://www.f-i-c.dk/50-aars-jubilaeum