Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er i dag blevet enige om en bandepakke med 35 initiativer, der skal styrke indsatsen mod rockere og bander.

Danskerne skal kunne føle sig trygge overalt, hvor de bor og færdes. Regeringen har derfor nu indgået en bred aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en ny bandepakke med 35 initiativer. Initiativerne i Bandepakke III skal sikre, at rockere og bandemedlemmer holdes i fængslerne så længe som muligt, så de ikke chikanerer, truer og skyder mod almindelige borgere.

Bandepakke III indeholder blandt andet et initiativ om et nyt opholdsforbud, som skal gøre det muligt at forbyde personer, der er dømt for rocker- eller banderelateret kriminalitet, at opholde sig i et bestemt område, f.eks. en kommune, i op til 10 år efter endt afsoning.

Straffen for systematisk eller organiseret afpresning skal skærpes med en tredjedel, ligesom det er besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se på mulighederne for i højere grad at udvise udenlandske rockere og bandemedlemmer.

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen udtaler i en pressemeddelelse:

”Med denne bandepakke vil vi gøre Danmark til et mere sikkert og trygt land. Formålet er at sætte en stopper for rockernes og bandernes utilstedelige og vanvittige opførsel. Jeg er stolt over at have et flertal bag mig, så vi nu hurtigt kan få sat handling bag ordene og lægge et massivt pres på rockere og bandemedlemmer.” 

Bagtæppet for den nye bandepakke er den aktuelle anspændte situation i rocker- og bandemiljøet. I 2016 var der 54 skudepisoder i det offentlige rum med relation til rocker- og bandekonflikter. Dermed er der sket mere end en tredobling fra 2015 til 2016.

Regeringen fremlagde bandeudspillet ”Bander bag tremmer” i januar. Her foreslog regeringen 28 initiativer til at styrke trygheden for borgerne og få flere rockere og bandemedlemmer væk fra gaderne og bag tremmer.

I den netop indgåede aftale er bandeudspillet bl.a. blevet styrket med følgende initiativer:

 

  • Opholdsforbuddet skal kunne omfatte en eller flere kommuner for en periode, som ud fra en konkret vurdering kan være på mellem 1 og 10 år
  • Straffen for overtrædelse af politiets forbud udstedt i medfør af rockerloven mod at opholde sig i en bestemt ejendom fordobles til normalt mindst 60 dages fængsel
  • Straffen for systematisk eller organiseret afpresning skærpes med en tredjedel
  • Indsatte rockere og bandemedlemmer skal underlægges brev- og besøgskontrol i videst muligt omfang og skal under verserende konflikter afskæres fra at modtage besøg fra personer fra samme gruppering
  • Nedsættelse af arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer
  • En undersøgelse af de personer, der indgår i rocker- og bandegrupperinger, herunder deres etnicitet og statsborgerskab
  • Analyse af cigaretsmugling med henblik på at afdække kriminalitetsmønstre, nye trends og nøglepersoner bag kriminaliteten
  • Der etableres en forsøgsordning med styrket kontrol med lægeerklæringer, der fritager motorcyklister for brug af styrthjelm

 

Justitsministeriet vil inden for kort tid sende et lovforslag i høring, der skal gennemføre dele af Bandepakke III.

Udgifterne forbundet med at gennemføre initiativerne i Bandepakke III er ca. 90 mio. kr. årligt fuldt indfaset. Bandepakke III finansieres med midler fra rammen til byfornyelse, en rebudgettering af reserven til politiets internationale beredskab og en stramning af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelser.

 

Læs hele aftaleteksten her.

Læs regeringens udspil ”Bander bag tremmer – 28 initiativer mod rocker- og bandekriminalitet”.