12 pct. af de selvstændige havde udfordringer med at få en erhvervskonto i banken, da de startede virksomhed. De oplevede, at banken ikke anså iværksættere for at være gode kunder. Det må være en selvfølge, at man som nystartet selvstændig kan få en erhvervskonto, og politikerne må på banen, mener SMVdanmark.

Selv om den nyslåede iværksætter har en vandtæt forretningsplan og engagementet er i top, er det ikke garanti for, at banken vil tilbyde en erhvervskonto. Og uden en erhvervskonto er det i realiteten umuligt at starte sin egen forretning. Kontoen skal bruges til driften og de daglige betalinger ind og ud af virksomheden.  

Erhvervskontoen giver vel at mærke ikke adgang til lån, kassekredit eller anden hjælp fra banken. Den svarer således til den Nemkonto, privatpersoner har. Men alligevel oplevede 12 pct. af de selvstændige, at det gav udfordringer, da de ville oprette en erhvervskonto. Langt over halvdelen vurderer, at det var fordi, banken ikke anser iværksættere som en god forretning. 

Der viser en undersøgelse blandt 1.122 selvstændige, som SMVdanmark har gennemført. 

I SMVdanmark er adm. direktør Jakob Brandt bekymret for, om bankerne dermed bliver en urimelig stopklods for iværksætterriet i Danmark. 

”Det er en bekymrende høj andel, der har oplevet problemer. Hvis vi vil have flere iværksættere, der skal skabe fremtidens vækstvirksomheder, så kræver det gode forhold og ingen bureaukratiske snubletråde på vejen. Det er jo kritisk infrastruktur for en virksomhed at have en erhvervskonto ligesom vand i hanerne og varme i radiatorerne. Og banken skal jo ikke yde et lån – den skal bare åbne en konto, så man kan få driften til at køre,” siger Jakob Brandt. 

Jakob Brandt mener, at loven bør ændres, så selvstændige og privatpersoner bliver ligestillet. 

”I dag skal en bank give en individuel og saglig begrundelse for at sige nej til en privatkunde, der ønsker en basal indlånskonto. Når det gælder en erhvervskonto, kan banken bare sige nej, hvis den ikke lige synes om kundens idé eller det marked, han eller hun vil ind i. Vi foreslår, at loven bliver ændret, så en ansøger om erhvervskonto har samme rettigheder, som en ansøger om en indlånskonto,” siger Jakob Brandt. 

60 pct. af dem, der oplevede udfordringer med at få en erhvervskonto, fik det indtryk, at det skyldtes, at banken ikke anså iværksættere som gode kunder.  

Jakob Brandt medgiver, at fx hvidvask- og terrorlovgivning i nogle tilfælde kan være en barriere, der gør det dyrere for bankerne at have små erhvervsdrivende som kunder. 

”Men det må aldrig blive iværksætterens problem, for erhvervskontoen er en nødvendighed for overhovedet at drive virksomhed. Hvis det er hvidvasksregler, der står i vejen, så må politikerne se på, om man kan forenkle reglerne. Men bankerne skal naturligvis kunne afvise virksomheder, hvor der er reel mistanke om fx hvidvask,” siger Jakob Brandt. 

Forslaget om lige ret til indlånskonto (Nemkonto) og erhvervskonto indgår i SMVdanmarks kommende iværksætterudspil 

Læs analysen her.