Onsdag morgen var der kaldt til Topmøde 4.0 hos Business Fredericia. Temaet var Transport og Logistik i DanmarkC. På programmet var flere oplæg, herunder gennemgang af en dugfrisk analyse på trafikforholdene i Fredericia.

Mødet startede med stående morgenbord og kaffe, inden Steen Wrist Ørts, formand for By- og Planudvalget, bød velkommen til det fjerde topmøde i rækken.

Programmet byder på resultaterne af en analyse, som Fredericia Byråd bestilte ved BUDGET2019, resultater som ikke engang udvalget har fået endnu.

“Tanken med analysen er, at vi i en tid hvor kommunerne er ramt af et anlægsloft, som vi i Fredericia bruger fuldt ud og lidt til, der er brug for at når vi træffer beslutninger, så gør vi det på et gennemanalyseret baggrund og en faglig vurdering”, lød det fra Steen Wrist Ørts, Formand for By- og Planudvalget.

Næste mand på dagsordenen var Erhvervsdirektør hos Business Fredericia, Kristian Bendix Drejer, der indledte med en snak om den erhvervsstrategi man ved oprettelsen af Business Fredericia lavede.

“Vi slipper ikke transport og logistik, det siger vi bestemt ikke, men vi skal se hvad der også kan være derude. Eksempelvis er der gode muligheder for energi. Men i flere områder har vi gode klynger med transport og logistik, det holder vi selvfølgelig fat i”, fortalte Bendix Drejer.

“Væksten fortsætter indenfor transport og logistik, det kan vi ikke komme uden om. Så vi skal se hvor vi kan gøre det bedre, for der er ikke meget område at arbejde indenfor. Vi er en lille kommune, og det koster mange penge hvis vi skal have infrastrukturen til at følge med”, fortsatte Erhvervsdirektøren.

“Jeg står her i 2019, og det meste af det jeg kommer til at sige til den næste generalforsamling er, at vi i langt de fleste tilfælde har nået vores mål. Det næste er en ny plan, hvor vi skal have jer med. Vi skal have inddraget jer, så vi får sat høje og ambitiøse mål, der samtidig er realistiske at indfri. Vi skal nok klare os, også bedre end de fleste. Vi har en unik placering”, sluttede Kristian Bendix Drejer, Erhvervsdirektør hos Business Fredericia.

Analyse af transportområdet

Trafikplanlægger Morten K. Svanborg stod for præsentationen af analysen, der bygger på flere forskellige metoder. Blandt andet er der brugt slangetællinger, som de fleste nok har opdaget rundt om i byen er der flere steder lagt små sorte slanger over vejen, der måler både hastighed, antal og type af køretøjer. Desuden bruges både tal for hvordan folk agerer i forskellige lyskryds, ligesom flere droneoptagelser er inddraget i arbejdet.

I analysen har de arbejdet med flere forskellige scenarier der kan afhjælpe de udfordringer der er. Lige nu regner de med, at der sker en stigning på 30% i trafik på området, en beregning der blandt andet indeholder det fulde forbrug fra Taulov Dryport.

En simulation af det fremtidige behov viser, at det er nødvendigt at udbygge området omkring Europavej. Nordensvej skal kobles på Skærbækvej, ligesom der er behov for en udvidelse af krydset på Europavej. Dette vil koste i omegnen af 100 millioner, som man formentlig vil dele med Vejdirektoratet, såfremt der er velvilje på Christiansborg.

Fra salen var der spørgsmål til en realistisk tidsramme, så var det en mere tøvende Morten K. Svanborg, der kunne fortælle, at der formentlig vil gå fem år, og det er forudsat at der fra Christiansborg vil være en stor medfinansiering.

Lige nu arbejdes der ud fra to modeller for hvordan man kan løse udfordringerne. Modellerne ser ud således:

Løsning 3
Løsning 4

Som det ses arbejder begge modeller med en ændring af både Adelvej og afkørslen fra Kolding, men i de to tilfælde er der stor forskel i hvordan dette løses. Umiddelbart arbejdes der videre med den første løsning, da denne både er billigst og har de bedste udsigter for en eventuel fremtidig udvidelse af motorvejen.

Udover områderne i Taulov har de i forvaltningen kigget på flere andre ting, som eksempelvis de gener der medfølger i byggeriet af den nye afkørsel i Snoghøj.

Rundkørslen ved Hejse Kro er også presset, faktisk er den nået over maksimum for sin kapacitet. Morten K. Svanborg fortæller, at løsningen herpå vil være et signalanlæg, der koster omkring 20-25 millioner kroner.

I alt har Morten K. Svanborg løsninger med for en pris på 180 millioner, og det er her der bliver nødt til at blive prioriteret, for anlægsloftet lægger en stopper for at gennemføre det hele.

Inden de lokale erhvervsfolk blev sluppet fri, så var der debat ved bordene af flere af de løsninger som Morten K. Svanborg præsenterede for forsamlingen.

Udvalgsformand: Vigtige inputs

“Det er et kæmpe beløb. Vi var klar over i byrådet, at der lå en stor udfordring. Det var også derfor, at vi satte penge af til en analyse. Vi skal tale om de reelle udfordringer, for på den måde vi arbejder nu træffer vi beslutninger ud fra faglige inputs”, siger Steen Wrist Ørts til Fredericia AVISEN og fortsætter:

“Det her kommer ikke hverken på et eller to års budgetter. Det her minder om anlægsrammen alt inklusivt for kommunen, og der er altså også andre anlægsposter der trækker”.

“For mig er der to prioriterer, i omvendt rækkefølge, hvordan får vi mest mulig fremkommelighed for pengene og hvordan får vi mest mulig sikkerhed for pengene. Heldigvis er det tal for 2035 vi arbejder efter, og ikke 2020. Den sidste detalje i arbejdet var at få branchens inputs med, og jeg selv fik også gode inputs fra de folk jeg selv sad med”, fortæller Steen.

“Branchen tager også medarbejdernes briller på, de skal jo på arbejde. De har stort fokus på den farlige situation der er når de skal af om morgenen. De taler om alt muligt andet end deres lastbiler, det handler i større grad om medarbejdernes vej og sikkerhed til arbejde”, lød det fra Wrist inden han sluttede:

“En anden positiv oplevelse var at høre, hvordan de er interesseret i at diskutere trafik på motorvejen, for vi er et transportknudepunkt. Det har en kæmpe miljømæssig gevinst at flytte det fra vejen til banen. Kan vi stå sammen om, at vi er et motorvejskryds og et banekryds, men vi er jo også stedet hvor vi kan kombinere dette”.

http://jyskserviceaps.dk/