Fredericia Spildevand afviste først Fredericia AVISENs anmodning om aktindsigt i alle dokumenter vedrørende hele klimasikringen af kloakanlægget, men nu er der blevet sendt en lille luns vores vej. Her fremgår det, at projektet ville blive dyrere, hvis man arbejdede hurtigere, men er alle beregninger taget med her?

Fredericia AVISEN søgte den 5. juli om aktindsigt, og måtte en lille uge senere modtage et afslag på aktindsigten. Det blev der dog lavet om på her til morgen, hvor vi modtog en delvis aktindsigt, vi fik udleveret dokumenterne tilhørende aftalen med entreprenøren, Per Aarsleff A/S.

Det er naturligvis dejligt, at der er sket en ændring i hvilke informationer vi må få, således vi nu har fået denne lille luns at gå efter. Der er bare noget der fortæller os, at Fredericia Spildevand forsøger selv at styre hvilke informationer offentligheden må høre om, men det giver kun mere blod på tanden til at komme til bunds i denne sag. Fredericia AVISEN har påklaget afslaget, og afventer et svar herpå.

Gravearbejde bliver dyrere

Det vil blive dyrere, hvis Fredericia Spildevands entreprenør på hele gravearbejdet skal gøres anderledes, eksempelvis ved at arbejde i toholdsskift, arbejde weekender og andre tænkelige måder, der ville gøre arbejdet hurtigere.

Det kommer vel næppe bag på nogen, at det vil gøre projektet dyrere, men når jeg tillader mig, at spørge ind til, hvorvidt alle dele af økonomien i dette projekt er talt med, så er det fordi jeg virkelig undres.

Jeg agter på ingen måde at stille spørgsmålstegn ved den reelle omkostning ved gravearbejdet, for den må jo selvsagt være dyrere, hvis man arbejder til senere timer og med flere mand. Men der hele mit spørgsmål kommer ind er de afledte effekter af gravearbejdet.

Hvor mange medarbejdere mon det koster hos de forretninger, der ikke får mulighed for at opnå den samme omsætning, når deres kundegrundlag stort set fjernes? Hvad med deres manglende indtjening og dermed manglende bidrag i kommunekassen?

Det vil være dyrt for virksomhederne på Vesterbrogade og omkring krydset, når det bliver spærret. Der er ingen der har ytret, at der ikke er forståelse for vigtigheden i gravearbejdet, der bliver bare sat spørgsmålstegn ved, om det nu også kan passe, at man ikke kan finde de ekstra midler det vil koste, at sætte lidt fart under processen.

Jeg har flere gange hørt, at det jo i det store hele vil blive rigtig dyrt, hvis farten skal sættes op, og det er der jo ingen tvivl om, men der er heller ikke nogen, der foreslår, at hele gravearbejdet skal gøres på den halve tid, men derimod går forslaget udelukkende på, at arbejdet i et af byens mest vitale lyskryds burde blive gjort hurtigst muligt.

Det bliver dyrt for Fredericia, hvis arbejdet ikke klares på den absolut hurtigste måde. Det koster penge at arbejde hurtigere, men de følgeomkostninger og afledte effekter af hele byggeriet kommer med en stor sandsynlighed til at overstige beløbet langt. Det koster arbejdspladser, der i sidste ende koster direkte i kommunekassen – den kasse hvor også pengene til Fredericia Spildevand findes.

https://www.ibc.dk/eud-business/