Det ene projekt efter det andet står færdigt i Fredericia. Det sker i kølvandet på de massive anlægsinvesteringer, som blev foretaget i 2020, da anlægsloftet blev suspenderet som følge af Covid-19. At se projekterne i virkeligheden efter at have haft dem på tegnebrættet er en god fornemmelse, siger fungerende formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Christian Jørgensen (V).

De mest iøjnefaldende projekter, som blev lavet med kultur- og idrætsperspektiv i Fredericia Kommune, er moderniseringen af Fredericia Idrætscenter, etableringen af den nye tribune på Monjasa Park og moderniseringen af Erritsø Idrætscenter. For Christian Jørgensen er det også vigtigt at huske på de mindre projekter, som byens politikere besluttede skulle se dagens lys, da muligheden opstod med det suspenderede anlægsloft.

– Dengang var det en blandet følelse, fordi det gav os muligheder. I en periode, hvor vinduet var åbent, skulle vi beslutte hvad der skulle ske. Man skal se beslutningen i Fredericia i lyset af, at vi har et mangeårigt anlægsefterslæb i byen, hvor der historisk ikke har været økonomisk mulighed for at udnytte rammen fuldt ud. Når vi havde økonomi til at tillade os at låne de penge, synes jeg, at det var en stærk og modig politisk beslutning at få alt det ud af det vi kunne. Det var en forceret proces, men nogen havde en fordel, da der lå projekter klar i skuffen. Eksempelvis har Erritsø Idrætscenter i mange år haft et ønske om en renovering og udbygning, og det samme gør sig gældende i FIC og på Monjasa Park, siger Christian Jørgensen og fortsætter:

– De projekter, som i gåseøjne var mere eller mindre grydeklar, var der ikke så langt forarbejde med at kvalificere til politisk beslutning. Dengang var der nogen, der synes, nogen fik for meget og andre for lidt, men det er en del af forklaringen. Min pointe dengang var at glæde os over det vi får og man ikke skal ærgre sig, da det er en positiv ting. Det er en kæmpe glæde og fornøjelse at komme til de her indvielser. Selvfølgelig er der en aura om de store millionprojekter, men det er også fedt at komme ud til Herslev på fællesområdet, hvor Knudsens Gård lå, og se hvor glade de blev for et par borde bænke-sæt og en bålplads.

Christian Jørgensen har svært ved at fremhæve det ene projekt frem for det andet, når man ser på det seneste års investeringer, men flere projekter, der er blevet til noget, ser formanden for Kultur- og Idrætsudvalget som en stor nødvendighed.

– Vores folkeskoler har et kæmpe efterslæb på renoveringssiden, og derfor glæder det mig, at der kommer penge til renoveringer af folkeskolerne over en bred kam i de kommende år. Man kunne have valgt at lave et stort prestigeprojekt i eksempelvis Kanalbyen med en ny folkeskole, men det gjorde vi ikke og har i stedet valgt at renovere bredt, siger Christian Jørgensen og fortsætter:

– Det glæder mig, at vi har Madsbyparken, hvor mange tænker legeparken, og der kommer også over 300.000 gæster om året. Den har vi også fået renoveret med en ny legeplads i form af Klods Hans, som jeg indviede sammen med borgmesteren. Det viser, at vi skal være stærkere på turisme, både erhvervsturisme som hotellerne og messecentret, men også de individuelle turister som med en velfungerende Madsbyparken, et firestjernet hotel, padelbanerne og legeparken med legepladser. Det er hele pakken, stor som lille, der løfter os til et andet niveau, som bosætnings by, men også et parameter i at tiltrække turister og øget bosætning. Det vil vi gerne se et impact over de kommende år. Hvis vi får udbyttet i form af tilfredse borgere og også glade tilflyttere og turister, så er det godt givet ud med de historiske anlægsinvesteringer, siger Jørgensen.

Christian Jørgensen. Foto: Thomas Max Lægaard – AVISEN

I forbindelse med anlægsbudgettet for 2020 fremrykkede Fredericia Kommune projekter for 240 millioner kroner, og budgettet blev udvidet med i alt 252,9 millioner kroner, og til at finansiere projekterne lånte Fredericia Kommune omkring 300 millioner kroner, og det har givet kritiske røster.

– Det er korrekt, at vi har lånt pengene i et attraktivt finansielt miljø, hvor renten er lig nul. Den driftsmæssige påvirkning på renteudgiften er beskeden, og så er der afdragene og gælden som selvfølgelig skal betales tilbage. I vores eksisterende låneportefølje er der lån, som udløber, og derfor er der plads til, at vi kan afdrage på nye lån. Samlet set har Fredericia Kommune en sund og en stærk økonomi, hvor vi opfylder det økonomiske buffer vi skal have, også efter vi har gjort de her investeringer. Jeg har respekt for, at de holdninger der har været fra oppositionen med låneoptag og forsvarlighed, men jeg vil mene, at i den her sag, har politikerne vist det fornødne mod og handlekraft. Men også ansvarlighed, fordi der er budgetter, som viser, at vi kan overholde afdragsforpligtigelser og det skal vi også. Fredericia-borgerne kan være trygge, og se, at det er kloge investeringer til fremtiden, siger Christian Jørgensen.

Investeringerne i idrætslivet i Fredericia fordelte sig blandt andet således:

  • Monjasa Park: 19 millioner kroner til en ny tribune mm.
  • Fredericia Idrætscenter: 27 millioner kroner til modernisering af faciliteter, opførsel af padelbaner mm.
  • TGI Fodbold: 1,125 millioner kroner til opførsel af ny multibane mm.
  • Erritsø Idrætscenter: 20,6 millioner kroner til modernisering af EIC og til nyt ketcher-center inkl. vej og p-areal, flytning af rugbybaner, nyt klubhus til rugby og fodbold, ny indgang og foyer, nye omklædningsrum, E-sportslokaler, renovering af toiletter i foyer mv. renovering / vedligeholdelse af svømmehal og slibning af halgulv og ny opstribning. (1. etape.)
  • Bredstrup-Pjedsted hallen: 1,089 millioner kroner til renovering af hallen
  • Bøgeskovhallen: 2,063 mio. kr. til etablering af motionscenter og café
  • Elbohallen: 3,625 millioner kroner til etablering af omklædningsrum til mødelokaler, udbygningsplan som indeholder nyt fitnesscenter og nyt indgangsparti m.v., udskiftning af tag på hal 1.