I morgen starter pumperne igen i Kanal Byen. Jeg er kommet i besiddelse af en mail sendt til byrådet. Formålet er at pumpe forurenet grundvand ud fra den tidligere Kemira grund, der, alt andet lige, er stærkt forurenet. Der foreligger i hvert fald ikke soleklar dokumentation for, at det grundvand er renset. Lillebælt, og de danske farvande generelt, er hårdt plaget af iltsvind, fiskedød og fiskebestande, der er i utrolig dårlig forfatning. Så vi kan simpelthen ikke tillade os, at fortsætter forureningen af Lillebælt og vores farvande.

Der kan peges fingre ad alle mulige. Når alt kommer til alt, så er det helt store problem vores miljølovgivning, og så længe den er så vag og hullet som en si bliver det ikke bedre. Det er fortsat muligt, så længe Folketinget ikke får lavet lovgivningen om, at udlede og klappe forurenet materiale, så længe man lever op til den hullede miljølovgivning og overholder de grænseværdier, der bliver sat – det er simpelthen håbløst!

Noget der i forvejen er forurenet og fyldt med alverdens urenheder, bliver ikke mindre forurenet af, at man udleder mere forurenet grundvand blot fordi, der er beregnet en fortyndingsfaktor og man renser for nogle ganske få faktorer. Det er en katastrofe!

Det friholder ikke vores borgmester eller byråd fra at agere dobbeltmoralsk. På den ene side sender man en skarp kritik til Koldings borgmester og byråd, fordi de ønsker at klappe 360.000 m3 forurenet sediment på klappladsen ved Trelde Næs i forbindelse med udbygningen af Kolding havn til boliger og marina. Det vil vi ikke finde os i. Når det så er sagt, så er byrådet fuldstændig ligeglade med at man skider i egen baghave og lukker forurenet grundvand ud i Lillebælt. Jeg har ikke hørt en eneste råbe vagt i gevær i dette tilfælde.

Den første ansøgning Kanal Byen lavede blev trukket tilbage og det skete sjovt nok i forbindelse med, at der kom et enormt fokus på Marina City projektet i Kolding og hvor Facebookgruppen ”Stop forurening af Lillebælt – Luk klappladserne” kom til verden. I den ansøgning søgte man om at udlede op mod 312.000 m3 forurenet grundvand i Lillebælt. Den efterfølgende ansøgning, der blev givet tilladelse til, var ordlyden en anden og mængden ca. 1/3 mindre, omkring de 90.000 m3. Det ændrer ikke det forhold at det udledte grundvand er stærkt forurenet.

Jeg har intet imod projektet i Kanal Byen, tværtimod. Jeg er stor fortaler for projektet. Det skal bare ske miljømæssigt ordentligt, og det gør det ikke hvis man følger lovgivningen. Det tilsvarende gør sig gældende for Marina City Projektet. Der påtænker man at indlede et samarbejde med Hamborg Havn omkring det forurenede sediment – det følger jeg med spænding!

Hvor er vores borgmester henne i denne sag? Hvor er byrådet, og i særdeleshed de medlemmer af byrådet, der var hurtige til at gå i pressen og rette kritik af Kolding?

Henrik Eriksen
Byrådskandidat for Venstre – nr. 7. på listen

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer