Derfor er Røde Banke spærret for biltrafik fra midten af januar og frem til cirka uge 12 2021, men heldigvis kan cyklister og fodgængere stadig komme forbi arbejdsområdet.

Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE) kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen i området, og det er træls, skriver Fredericia Spildevand og uddyber:  

Til gengæld kan borgerne glæde sig til:

  • Klimatilpasning af kloaksystemet, så FRSE nedsætter antallet af oversvømmelser af matrikler. Derved påvirkes kældre og haver mindst muligt af de øgede regnmængder, som klimaforandringerne medfører.
  • Færre oversvømmelser af veje, så trafikken påvirkes mindst muligt uanset vejrforhold.
  • Færre overløb, så vandet i Erritsø Bæk og Lillebælt ikke forurenes af en blanding af regnvand og spildevand.

Anlægningen af den ny regnvandsledning sker, så FRSE kan adskille regnvand fra den eksisterende fællesledning. På den måde bliver der nemlig mere plads i kloakrørene, så kloaknettet tilpasses de øgede regnmængder, som klimaforandringerne fører med sig. Den ny regnvandsledning vil således være med til at sikre en effektiv drift, så borgerne i området altid kan aflede regn- og spildevand. Projektet understøtter dermed FRSE’s vision, hvor virksomheden har fokus på blandt andet miljø og forsyningssikkerhed.

Projektet er koordineret med Fredericia Kommunes cykelsti-projekt, så hverdagen i området kun påvirkes en gang.

Arbejdet med at anlægge en ny regnvandsledning kan indebære trafikale ændringer i form af blandt andet afspærringer, begrænsninger i borgernes adgang til deres ejendom, manglende mulighed for parkering ved deres grunde, samt støv og støj. Som udgangspunkt opretholdes adgang til ejendommene, men der kan være få dage, hvor det er nødvendigt med parkering længere nede ad vejen.

FRSE og entreprenøren Aarsleff påbegynder arbejdet på mandag d. 11. januar 2021 i krydset Gl. Landevej/Røde Banke. Hvis tidsplanen holder, vil FRSE være fremme ved slutpunktet ved Dalsvinget omkring uge 12 2021. Se kortet over arbejdsområdet i den vedhæftede afspærringsplan.

FRSE ser frem til at færdiggøre projektet, så virksomheden fortsat kan sikre et højt serviceniveau til gavn for borgere og erhvervsliv i Fredericia Kommune.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer