Til efteråret bliver der igen afholdt valg til Ældrerådet. Alle, der er fyldt 60 og er bosat i Middelfart Kommune, kan stille op og stemme.

I efteråret 2021 er der valg til Middelfart Kommunes ældreråd, og du kan blive et af de ni medlemmer, der i årene 2022-2025 skal agere talerør for kommunens ældre borgere.
Borgere, der er fyldt 60 år vil modtage en stemmeseddel i deres e-boks, når valgperioden starter den 28. september og kan stemme digitalt i perioden frem til og med 12. oktober.

– Et stærkt og engageret ældreråd er en afgørende brik i det kommunale demokrati, og rådets rådgivning har stor værdi for Byrådet. Ældrerådet bliver hørt i alle sager, der vedrører ældre, og samspillet med ældrerådet har stor betydning for de initiativer, der bliver gennemført i Middelfart Kommune, siger Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart Kommune.

Medlemmerne er blandt andet blevet hørt i spørgsmål om bespisning i ældreplejen, fordeling af budgetkronerne på ældreområdet og ældres muligheder for at håndtere affaldsordningen.

– Som medlem af Ældrerådet er du med til at sikre, at de ældres interesser bliver varetaget. Det er så vigtigt, at de ældre repræsenteres, for de færreste i embedsværk og byråd tilhører jo aldersgruppen 60+. Jeg håber, at så mange som muligt vil benytte muligheden for at stemme og måske endda selv stille op til valget i oktober, siger formand for Middelfart Kommunes ældreråd, Flemming Enevoldsen, som har været medlem af rådet i 12 år.

Også ved de to seneste ældrerådsvalg i 2013 og 2017 er valghandlingen foregået digitalt. Borgere, som er fritaget for NemID, har dog mulighed for at afgive deres stemme fysisk. Den digitale valghandling er et led i at gøre borgerne endnu mere digitale.
Bliver inddraget, når ældreområdet sættes fri
Netop nu og i de kommende fire år er ældrerådet involveret i den velfærdsaftale, som Middelfart Kommune indgik med regeringen i efteråret 2020. Aftalen, der sætter ældreområdet i Middelfart Kommune fri, skal forhindre, at unødvendige statslige og kommunale regler står i vejen for, at medarbejdere kan skabe den bedst mulige kvalitet i plejen og omsorgen af de ældre.

– Som medlem af ældrerådet er der særlig mulighed for indflydelse på ældreområdet i netop den kommende valgperiode, hvor velfærdsaftalen giver rum til at tænke ud af boksen og tage udgangspunkt i lokale ønsker og behov.
Ældrerådet vil også blive inddraget i det velfærdspanel, som skal rådgive politikere, ledere og medarbejdere i arbejdet med Velfærdsaftalen, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.


Om ældrerådene
Det er bestemt ved lov, at alle kommuner i Danmark skal have et ældreråd eller et seniorråd. Målet med ældrerådet er at øge medindflydelsen for kommunens cirka 11.800 ældre borgere gennem dialog og samarbejde.
Middelfart Kommunes Ældreråd skal høres i alle politiske beslutninger, der vedrører kommunens ældre og får typisk omkring 20-25 sager i høring om året.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer