Active Living-projektet er blevet vedtaget efter, at det har vøret oppe at vende i Økonomiudvalget og på Byrådsmødet. Det betyder, at man formentlig i løbet af 2020 kan dyrke motion ved Sundhedshuset.

For at fremme mere bevægelse i Fredericias byrum blev der i budget 2018 afsat 500.000 kr. til et Active Living projekt. Active Living er integrering af fysisk aktivitet i hverdagens handlinger i relation til fx arbejde, transport eller fritid. En vigtig brik i at skabe et sundere Fredericia er at skabe rammer for, at flere vælger bevægelse til. Ved i højere grad at integrere fysisk aktivitet i hverdagens handlinger skabes en sundere og mere aktiv livsstil. 

Demokrati- og Borgerudvalget og Sundhedsudvalget har, sammen og i dialog med de to potentielle leverandører, drøftet forskellige mulige lokationer, og ud fra en samlet vurdering foreslås en Active Living plads placeret ved Sundhedshuset. En sådan plads ved Sundhedshuset kan både tilgodese de mange daglige gæster i Sundhedshuset, herunder borgere med behov for genoptræning, og kan ligeledes tilgodese løbere og andre, som bevæger sig forbi Sundhedshuset.

“Selve idéen blev født i Fredericia Idrætscenters udvalgsråd. Deres ønske var, at realisere noget omkring Madsbyparken, men nogen gange, når man får en idé og den bliver grebet politisk, bliver man klogere og tingene ender med noget andet. Det har vi set med den politiske dialog omkring anlægsønsker med alt fra Sundhedshuset til infrastruktur i Taulov, måske et nyt teater og et voldcenter, så det havde lange udsigter, hvis der skulle ske noget omkring Madsby,” siger formand for Borger- og Demokratiudvalget, Christian Jørgensen (Venstre).

“I samarbejde med Sundhedsudvalget brugte vi ikke midlerne til at lave en forundersøgelse. I stedet valgte vi at bruge de 500.000 kroner til noget i mindre skala, og i en kontekst, som giver god mening ved Sundhedshuset.”

“I forbindelse med projektet har vi omposteret pengene, der var til drift, men de røg over til anlæg. Derfor skulle det godkendes i Økonomiudvalget og på Byrådsmødet, men det blev heldigvis vedtaget enstemmigt,” slutter Christian Jørgensen.

Det forventes, at projektet står færdig i det første halve år af 2020.

http://bit.ly/lolalecture