Den ene er sydfløjens Gestapo-celle Zelle II, fra krigens tid, som det tidligere har været mulig at besøge, men nu fremstår i en noget anderledes formidlingsudgave, end da man senest kunne se cellen i 2020. I samarbejde med Milestone Event er Zelle II nu en levede fortælling, der med lys og lyd kommer helt tæt på et mørke kapitel i verdenshistorien og fortæller lokalhistorie med et blik ud i verden.

TRANSFORM
I Staldgårdens nordfløj vil der fra samme dag være mulighed for at dykke ned i omkring 100 designskolestuderendes afsluttende projekter – udstillet i ’rå’ lokaler, der bærer tydelige spor af brug gennem tiderne. Indtil nu har lokalerne stort set aldrig været offentligt tilgængelige. Udstillingen har fået titlen TRANSFORM, hvilket afspejler den tid vi lever i og de store forandringer og transformationer vi står overfor og er en del af. Det gælder både forståelsen af design og den konkrete transformation af Designskolen med ombygninger og visioner for Staldgården, som et fremtidigt lokalhistorisk kraftcenter.

– Kolding er en designby, og som lokalt museum er det naturligt, at vi er med til at skabe en tæt sammenhæng mellem kulturhistorie, håndværk og design. Samarbejdet med Designskolen giver således på alle måder rigtig god mening. Samtidig er det stort i sig selv, at de historiske lokaler i Staldgården får en aktiv anvendelse til glæde for byens borgere og turister, siger Rune Lundberg, museumsdirektør ved Museum Kolding.

Udstillingerne åbner ved en ceremoni (alle er velkomne) klokken 15, hvor der klippes snore og bydes velkommen ved netop Museum Koldings museumsdirektør Rune Lundberg. Herefter vil afgangselever fra Designskolen fortælle om deres værker, og en efterkommer af en indsat i Gestapo-cellen videreformidler, hvad hun af sin familieslægt har fået fortalt om stedets tragiske forhistorie.


På Designskolen er rektor Lene Tanggaard mindst ligeså tilfreds med samarbejdet, som altså foreløbig kulminerer ved udstillingen i de historiske rammer. Hun er også meget tilfreds med elevernes projekter, som præsenteres i udstillingen TRANSFORM.

– De nye designere udfordrer os på deres forestillinger om verden og viser eksperimentets betydning for at skabe forandring. Samtidig viser de, at designfaget rykker sig i takt med – men også som modsvar til – tidens tendenser. Med afsæt i stærke formgivningsmæssige færdigheder og med en trænet og æstetisk sans for materialer, stofligheder og liv viser de et designfag, der udtrykker sig visuelt, praktisk og tankefuldt, siger rektor Lene Tanggaard.

Alle er velkomne på selve åbningsdagen i Staldgården, og der er gratis adgang til udstillingerne, ligesom der i anledning af kulturnatten er åbent til klokken 22.


For mere info om afgangsudstillingen: designskolenkolding.dk/afgang2021

Og for Gestapos Zelle II:
museumkolding.dk/besog-os/staldgarden/