Trods hjemmearbejde på grund af coronasituationen går medarbejdere, der tilknyttes Fredericias nye skattecenter, nu i gang med at styrke skattekontrollen i hele landet.

Indvielsesdagen havde jo nok været fejret på en lidt anden måde, hvis ikke det havde været for coronavirus og hjemsendte medarbejdere. Men det til trods åbner det nye skattecenter i Fredericia, i Port House i Kanalbyen, tirsdag.

”I centeret i Fredericia skal der arbejdes på højtryk med at skabe en mere effektiv, moderne og digital skattekontrol. Det er en del af regeringens overordnede plan om at styrke skattekontrollen markant i de kommende år. Det er en stor og vigtig opgave, som jeg er glad for, at Fredericia nu skal være med til at løfte,” siger skatteminister Morten Bødskov.

Da regeringen i februar offentliggjorde, at der skulle etableres to nye skattecentre i Fredericia og Frederikssund, gik Skattestyrelsen og Administrations- og Servicestyrelsen straks i gang med forberedelserne. Kort tid efter ramte coronavirussen og lukkede store dele af landet ned. Det skulle dog ikke også få lov til at forsinke processen med etableringen af det nye skattecenter i Fredericia.

– Som nærmest alt andet det sidste halve år har det også været en usædvanlig tid at arbejde på at skulle skabe rammerne og åbne en helt ny arbejdsplads med omkring 125 medarbejdere. Det meste af planlægningen og gennemførelsen har vi jo klaret fra vores hjemmearbejdspladser. Vi ville nå målsætningen om at være klar til at åbne skattecenteret i oktober, så vi kløede på og kom i mål, siger Jan Møller Mikkelsen, underdirektør i Skattestyrelsen.

Virtuel åbning
Når skattecenteret åbner, er rammerne, inventaret og det fysiske miljø kommet i orden, og arbejdsopgaverne er på plads. Ligesom rekrutteringen af nye medarbejdere næsten er i mål. Men som nærmest alt andet statsansat kontorpersonale arbejder Skattestyrelsens medarbejdere også hjemmefra for tiden på grund af corona. Foreløbigt frem til den 18. oktober. Derfor er medarbejderne heller ikke fysisk til stede i de nye lokaler i Port House på indvielsesdagen.

– Så vi åbner så at sige hjemmefra. Og vi slår – om ikke andet – de virtuelle døre op til det nye skattecenter. siger Jan Møller Mikkelsen og forklarer, at åbningen bliver markeret online med alle medarbejderne, som bl.a. får en til lejligheden produceret virtuel gennemgang af de lokaler, der senere skal danne ramme for deres hverdag.

God respons
Skattecenterets medarbejdere skal arbejde i tre fagspor: Det første spor er det spor, hvor der har været flest nyansættelser: Hvidvask. Skattecenteret kommer nemlig også til at bestå af en hvidvaskenhed, der bliver en del af et samlet hvidvaskcenter i Skattestyrelsen, som ud over Fredericia også består af to enheder i Hjørring. Hvidvaskcenteret er en del af regeringens plan om styrke bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, hvidvask og terrorfinansiering. Det andet spor er beskatning af personer i Danmark – herunder pensionsbeskatning. Og det tredje spor er erhverv, bl.a. afgifter.

Skattecenteret i Fredericia kommer til at huse medarbejdere fra eksisterende skattecentre i Odense, Middelfart, Horsens og Høje Tåstrup. Dertil har der skullet rekrutteres nye medarbejdere til bl.a. hvidvaskområdet, hvor en række stillinger netop har været slået op.

– Der har været super god respons på stillingerne med mange kompetente kandidater ikke mindst takket være et rigtig godt samarbejde med de lokale jobcentre, forklarer Jan Møller Mikkelsen.

Etableringen af det nye skattecenter i Fredericia er en del af regeringens plan om at styrke skattekontrollen i landet markant. I perioden 2020-2023 vil regeringen således etablere otte nye skattecentre uden for hovedstaden og sikre rekrutteringen af 1.000 ekstra skattemedarbejdere.

Læs mere om aftale om styrket skattekontrol

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktu-elt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer