Novo Nordisk lancerer nu Rybelsus® (oral semaglutid) i Danmark. Rybelsus® er verdens første GLP-1 receptoragonist (GLP-1 RA) i tablet til oral anvendelse én gang dagligt, og er indiceret som supplement til kost og motion til behandling af voksne med type 2-diabetes, som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, for at forbedre den glykæmiske kontrol.

 • som monoterapi, når metformin anses for uhensigtsmæssigt på grund af intolerance eller kontraindikationer
 • i kombination med andre lægemidler til behandling af diabetes.[i]

“Vi er glade for, at Rybelsus® nu er tilgængeligt i Danmark, hvilket for første gang giver personer, der lever med type 2-diabetes, fordelene ved en GLP-1 RA-behandling i tabletform” siger Kasper Bødker Mejlvang, adm. direktør for Novo Nordisk Denmark.“Udvikling af nye behandlingsformer, der imødekommer individuelle patientpræferencer og behov, er kernen i det, vi gør, og vi tror på, at Rybelsus® har potentialet til at sætte en ny standard for behandling af type 2-diabetes i Danmark.”

Rybelsus® er blevet undersøgt i det kliniske fase 3 forsøgsprogram, PIONEER, der omfattede 9.543 voksne med type 2-diabetes. I forsøget fik personer, der blev behandlet med Rybelsus®, signifikant bedre blodsukkerreduktion og en vægtreduktion på op til 4,3 kg vs. sitagliptin, empagliflozin og liraglutid.[ii],[iii],[iv] Rybelsus® var godt tolereret og med en sikkerhedsprofil, der er i overensstemmelse med GLP-1 RA-klassen, hvor den mest almindelige bivirkning er kvalme.[i],[iv] 

“Med Rybelsus® er det for første gang lykkedes at tilbyde en GLP-1 RA i tabletform. Dårlig blodsukkerkontrol er et stort problem for mange med type 2-diabetes, og her kan Rybelsus® være en relevant behandlingsmulighed. Vi håber, Rybelsus® kan hjælpe mange flere patienter til at komme i god kontrol”, siger medicinsk direktør Troels Munk Jensen hos Novo Nordisk Denmark.

Om Rybelsus®:

Rybelsus® (oral semaglutid) er en ny daglig analog af det naturlige hormon glukagonlignende peptid-1 (GLP-1), som administreres som tabletbehandling. Rybelsus® er godkendt til behandling af type 2-diabetes hos voksne.

Rybelsus® er indiceret som supplement til kost og motion til behandling af voksne med type 2-diabetes mellitus, som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, for at forbedre den glykæmiske kontrol

 • som monoterapi, når metformin anses for uhensigtsmæssigt på grund af intolerance eller kontraindikationer
 • i kombination med andre lægemidler til behandling af diabetes.

Godkendelsen af Rybelsus® er baseret på det globale phase 3a studieprogram, PIONEER (Peptide Innovation for Early Diabetes Treatment), der undersøgte Rybelsus® i 10 kliniske studier, og inkluderede 9.543 voksne med type 2-diabetes. Rybelsus® er den første og eneste GLP-1 RA i en tablet. Det administreres én gang dagligt og er godkendt til brug i to terapeutiske doser, 7 mg og 14 mg. Rybelsus® blev godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, den 20. september 2019, og er efterfølgende blevet godkendt til brug i EU, Schweiz, Canada og Japan.[v]

Diabetes i Danmark[vi]

På Diabetesforeningens hjemmeside diabetes.dk fremgår det, at: Antallet af personer med type 2-diabetes er stigende. Type 2-diabetes er til dels arvelig, men udløses ofte af en usund livsstil med fysisk inaktivitet og usunde madvaner.

 • Mindst 280.000 danskere har diabetes i 2019
 • 76.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 2-diabetes
 • 360.000 danskere skønnes at have forstadie til type 2-diabetes (præ-diabetes)
 • Antallet af mennesker med diabetes er næsten tredoblet fra 2000 til 2018
 • Diabetes koster det danske samfund omkring 87 mio. kr. om dagen
 • I 2030 vil 430.000 danskere være diagnosticeret med type 2-diabetes.

Diabetes kan give skader på blandt andet hjertet, nyrerne, øjnene og følesansen i fødderne. Det kaldes også følgesygdomme. Risikoen for at få følgesygdomme øges, jo dårligere blodsukkeret er reguleret. Følgesygdomme kan forringe livskvaliteten betydeligt.

 • 35 procent har følgesygdomme på diagnosetidspunktet
 • Cirka en tredjedel af alle diabetikere har hjerte-karsygdom (i den øvrige befolkning er det blot 14 procent).
 • 4,5 procent har haft så alvorlige øjenkomplikationer, at øjnene er blevet laserbehandlet i perioden 1996-2008.
 • 1,1 procent har fået foretaget amputationer i perioden 1996-2008 – typisk som følge af nervesygdom og hjertekarsygdom.

Referencer

[i] Det godkendte produktresumé for Rybelsus®, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rybelsus-epar-product-information_da.pdf

[ii] Rodbard HW, Rosenstock J, Canani LH, et al. Oral Semaglutide Versus Empagliflozin in Patients With Type 2 Diabetes Uncontrolled on Metformin: The PIONEER 2 Trial. Diabetes Care. 2019; 42:2272-2281.

[iii] Rosenstock J, Allison D, Birkenfeld AL, et al. Effect of Additional Oral Semaglutide vs Sitagliptin on Glycated Hemoglobin in Adults With Type 2 Diabetes Uncontrolled With Metformin Alone or With Sulfonylurea: The PIONEER 3 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019; 321:1466-1480.

[iv] Pratley R, Amod A, Hoff ST, et al. Oral semaglutide versus subcutaneous liraglutide and placebo in type 2 diabetes (PIONEER 4): a randomised, double-blind, phase 3a trial. Lancet. 2019; 394:39-50.

[v] Novo Nordisk Company Announcement, No 42 / 2020, www.novonordisk.com

[vi] Diabetesforeningen – https://diabetes.dk/presse/diabetes-i-tal/diabetes-i-danmark.aspx

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer