Lejemålet for De orange Haller ophører pr. 1. marts 2019, hvorfor en midlertidig erstatning i Norgesgade 12 anbefales til og med d. 1. maj 2020. Det betyder, at projektet vedr. nedrivning af Norgesgade 12 og anlæggelse af P-pladser udskydes til efter maj 2020. Økonomiudvalget mødes i aften om denne sag.

Igennem de sidste syv år har De orange Haller på Fredericia C været Fredericias koldhaller, hvor skatere, løbehjulskørere, BMX-cyklister og andre har benyttet hallerne.

Pr. 1. marts 2019 ophører lejeaftalen, hvorfor der er et akut behov for at tilgodese disse brugergrupper midlertidigt. Behovet er et alternativ til det kolde og våde vejr, hvor brugerne kan køre i tørre omgivelser på et plant og solidt fundament. Det største behov for at køre inde er i perioden fra 1. oktober til 1. maj, hvor det ofte er koldt og vådt udenfor.

Som en midlertidig erstatning for De orange Haller anbefales Norgesgade 12, som består af en gymnastiksal på ca. 150 kvm. samt en mindre sal i den vestlige ende på ca. 80-100 kvm. Begge sale er etablerede med trægulve, som egner sig godt til at skate og løbe på bl.a. løbehjul på. Gymnastiksalen mod Norgesgade har i øvrigt tidligere været brugt som skaterhal forud for ibrugtagningen af De orange Haller.

Bygningen er tom for nuværende og står forud for nedrivning, men ville egne sig som en god midlertidig ”koldhal” frem til og med d. 1. maj 2020.

De orange Haller driftes i dag af Kultur & Idræt, som i den forbindelse har ansat en aktivitetsansvarlig på timebasis til de officielle åbningstider tirsdage og torsdage kl. 16.00-20.00, hvor alle har adgang til hallerne. Der er i gennemsnit er ca. 30 brugere hver gang.

Foruden tirsdage og torsdage er der mindre brugergrupper som har særlige aftaler i henhold til brug.

Onsdage kl. 16.00-20.00 bruges hallerne af en gruppe på BMX. Lørdage i tidsrummet kl. 12.00-15.00 benyttes hallerne til skateboard. Søndage kl. 14.00-18.00 er der en gruppe på trail cykler som kører i hallerne og søndage i ulige uger kl. 11.00-14.00 er der løbehjul (scootere).

Brugertallene vil kunne forandre sig ved en midlertidig løsning.

Økonomiske konsekvenser

Projektet omkring nedrivning af Norgesgade 12 og anlæggelse af p-plads udskydes fra 2019 til 2020 og medfører derfor, at budgettet flyttes fra 2019 til 2020.

Tekst
(beløb i mio. kr.)
TB 2019TB 2020TB 2021TB 2022Anlægs-
bevilling
Fri-
givelse
XA-10003Nedrivning af Norgesgade 12-1,61,6    
I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)
-1,6 1,6    

Det vurderes, at bygningen Norgesgade 12 kan benyttes som den står, hvilket betyder, at der formentlig ikke skal foretages yderligere installationer ud over et par udskiftninger af lysstofrør. Udgifter afholdes af Kultur & Idræt.

Kultur & Idræt og Teknik & Miljø/Drift & Anlæg indstiller

  • at Økonomiudvalget godkender anbefalingen om at benytte Norgesgade 12 som en midlertidig erstatning for De orange Haller pr. 1. marts 2019 til og med 1. maj 2020.
  • at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet Økonomiske konsekvenser anviste ændringer.

https://www.laterrazza.dk/
Klik på annoncen og se mere