Forside Erhverv Nils Skeby stopper som formand for Taulov Transportcenter

Nils Skeby stopper som formand for Taulov Transportcenter

DEL
Nils Skeby taler til generalforsamlingen for Taulov Transportcenter 2019. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Denne eftermiddag var det Taulov Transportcenters tur til at afholde generalforsamling. Det skete i Fredericia Idrætscenter, hvor Mødelokale 1 dannede rammerne for dagens generalforsamling. Det bød blandt andet på et farvel til formand Nils Skeby.

Klokken 16.30 bød Formand Nils Skeby velkommen til generalforsamlingen i Taulov Transportcenter. Foreningen har 40 medlemmer, og i dag er halvdelen mødt op.

Advokat Mads Thejl Hansen blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og så fik Nils Skeby ordet igen for at aflægge sin beretning.

“Der er kommet flere arbejdspladser, flere virksomheder og heraf behovet for en bedre infrastruktur. Vi drøftede også parkeringsområderne for chaufførerne, hvor flere af jer, var klar til at betale en del af etablering af sådanne områder”, sagde Nils Skeby og fortsatte:

“Hvad er der så sket i 2018. Problemet med parkering af lastbiler, har været på dagsorden i bestyrelsen gennem hele året. Der er også opstået behov for, at chaufførerne kan få overnatning udenfor lastbilen, og interessen har været stor, f.eks. har DI Transport henvendt sig for at få etableret en lastbilsparkering i Taulov. Kommunen er gået til opgaven proaktivt, og man er kommet med en løsning, hvor man er klar til at lægge noget jord til. Vi tror på, at nu kan det lade sig gøre, men kommunen kan ikke drive den slags aktivitet, så derfor er vi i den situation, hvor vi mangler et selskab, der vil drive etableringen af et parkeringsområde”.

“Vi har nogle kæmpe udfordringer, fordi Taulov er en succes. Der kommer så mange biler til, så det er vigtigt, at vi får løst denne knude op og få etableret den parkeringsplads”, fortalte Nils Skeby.

“Der har været tale om at etablere en kortidsparkering ved afk.61 – og kunne en pylon se dagens lys, vil vi gerne administrere.”

“Et af højdepunkterne er også, at det er lykkes at få en tilladelse fra Politiet, der sikrer, at vi fra T1 til T6 må køre med terminaltraktor. Det er et vigtigt element i jeres forretning”, sagde Skeby.

“Infrastrukturen skal sikres i området. Det er foreningens vigtigste opgave, udover at tale virksomhedernes sag. Vi er ikke nået så langt som vi gerne ville. Vi lykkes dog i fællesskab med Kommunen og ADP at få en aftale på plads omkring Afk. 59, men der er ingen tvivl om, at det haster med 60-61-afkørslen. Vi ser det allerede nu, og har dokumenteret køen på motorvejen, der opstår morgen efter morgen, derfor skal vi holde fast over politikerne her i byen, for de skal komme med en stor del af de penge, der er brug for. Hertil kommer vigtigheden af et stort lobbyarbejde på Christiansborg. Hvis vi ikke får infrastrukturen til at følge med, så vil væksten i området stagnere. Hvis Business Fredericia får mere jord, men infrastrukturen ikke forbedres, så har vi et problem. Derfor skal vi som erhverv tildeles nogle midler i næste budgetår,” sagde formanden.

“Det er også gået godt med at sætte Taulov på dagsorden. Landspolitikerne ved, at Taulov er et logistiksknudepunkt. På den måde går det godt,” sluttede Nils Skeby.

Nils Skeby modtog klapsalver og præsenterede så regnskabet, hvor foreningen havde haft indtægter på 104.700 kr. og driftsomkostninger for 82.079 kr., hvilket gav et regnskabsmæssigt overskud på 22.621 kr. Foreningen har efter dagens generalforsamling en egenkapital på 140.787 kr. Regnskabet blev efterfølgende godkendt, hvorefter Nils Skeby fremlagde budget 2019, hvor kontigentsatsen var sat lidt mere konservativt på 85.000 kr, men totalt et budgetteret overskud på 16.500, “men det kan godt nok blive højere end det”, sagde Skeby.

Der var ingen indkomne forslag, og efterfølgende var der valg til bestyrelsen, hvor de nuværende medlemmer med undtagelse af Ib Nielsen fra Danske Fragtmænd A/S fortsætter, og der var også nyvalg til Marianne Nielsen fra Bendix-transport . Læs i øvrigt mere om foreningen her.

Nils Skeby tog så ordet. “Som nogle af jer ved, så har jeg opsagt min stilling hos ADP A/S. Jeg kan ikke endnu meddele, hvor jeg skal arbejde henne, men det bliver ikke i Fredericia og Taulov-området. Det har jeg talt med bestyrelsen om – hvad betyder det for foreningen og min viden om, hvad der sker i dagligdagen i området. Selvom jeg ikke er på valg i år, har jeg besluttet at træde tilbage som formand, og det er, vil jeg understrege, den siddende bestyrelse enige med mig i at gøre. Jeg ville egentligt gerne fortsætte, men det er vigtigt, at man har sin gang i Fredericia, så man er med på beatet og ved, hvad der sker. Jeg vil derfor opfordre til, at den fremtidige formand holder fast til bestyrelsesmøderne i Fredericia, for der sidder Borgmester, erhvervsfolk og andre interessenter. Her kan man få highligtet mange af de ting, vi arbejder med. Min opfordring vil være at holde fast i den udvikling, der er i gang. Sørg for ikke at give jer – nu er det erhverv, der skal have pengene i 2020, ellers får man den modsatte effekt – og virksomhederne siger “ja ja”, Fredericia lovede en masse, men hvad bliver det til. Jeg vil gerne takke medlemmer og bestyrelsen, samt Fredericia Kommune, politikerne, pressen og Business Fredericia for det samarbejde, som vi har haft. Jeg vil ønske jer held og lykke fremover.”

Som revisor blev Carsten Pedersen fra Brandt Revision valgt.

Om Taulov Transportcenter

Fredericia-Taulov ligger logistisk i det absolutte centrum af Danmark. Her er de optimale forhold for konkurrencedygtig distribution og produktion.

Formål
Interesseorganisationen skal bidrage til en realisering af Taulov Transportcenters mål gennem styrket samarbejde og koordinering af aktiviteter på tværs af virksomheder og brancher samt gennem synliggørelse af Taulov Transportcenters aktiviteter.

Infrastruktur
Det er et faktum, at transportstrømmene mellem Norden og kontinentet passerer Fredericia-Taulov. Uanset om det gælder godstransport eller personbefordring. Uanset om det gælder personbil, lastbil eller tog.

Mission
Taulov Transportcenter har som erklæret mål at sikre sig en position som det bedste og største videns netværk for logistikinteresserede virksomheder i regionen.

Taulov Transportcenter har endvidere til formål at udvikle og igangsætte logistikprojekter indenfor og på tværs af sektorer og brancher i kommunen, regionen, nationalt og internationalt.

Taulov Transportcenter skal understøtte og markedsføre transportcenteret bredt som et kraftcenter for koordinering og udvikling af logistik- og transportområdet.

Via konkrete projekter vil TTC synliggøre centeret over for såvel transporterhvervet som transportinteressenter og derved skabe basis for nye samarbejdsrelationer. Det kan f.eks. være via et samarbejde på tværs af brancher om et innovationscenter, der naturligt vil være et viden kraftcenter indenfor logistik og transport.

I Taulov Transportcenter har vi en vision om, at vi vil sikre vores position som det bedste og største videns netværk for logistikinteresserede virksomheder i regionen. Taulov Transportcenter vil således:

– Være synlig og have indflydelse på den lokale, regionale og nationale erhvervsudvikling
– Være den betydeligste brobygger til regionens forskningsmiljøer indenfor transport og
  logistik
– Være brobygger i forhold til nationale og internationale initiativer.

https://mikeno.dk/t262/M%C3%B8d%20og%20lyt%20til%20foredrag%20med%20Umahro%20Cadogan%20fra%20%22Spis%20dig%20rask%22
Annonce – køb billet her
DEL