Mobilstråling er på manges læber for tiden, og i den kommende tid kommer der ni nye master op i Fredericia. Men skal fredericianerne egentlig være bange for strålerne?

Mobilmasterne skyder op i Fredericia, og ifølge Mastedatabasen er der aktuelle planer om ni nye master i byen. Samtidig er udrulningen af 5G ikke langt væk, og det vil øge tætheden af master i Fredericia og omegn.  

Redaktionen bag magasinet Naturli har undersøgt, om der er noget at frygte ved de stråler, som de mange nye master sender til mobiltelefonerne i Fredericia. 

Ifølge redaktør Malene Tonnung er det vanskeligt at skelne pålidelig information fra saglige påstande, når forskningsresultater stikker i mange retninger. 

– Ifølge Kræftens Bekæmpelse og myndighederne er der ikke belæg for, at strålerne er skadelige. Men der er heller videnskabeligt belæg for at sige, de ikke er. Samtidig kan det være problematisk, at meget af den danske forskning er baseret på kun én forsker. Det er vigtigt, at alle aspekter bliver belyst, når det gælder mobilstråling, og desværre virker det som om, at der ikke er entydige svar på risikoen, forklarer hun

 Sundhedsstyrelsen har blandt andet et forsigtighedsprincip, der går ud på, at mobiltelefonen ikke skal være tæt på ansigtet, når du sover, og samtidig anbefaler de at sms’e i stedet for at tale. Hvis du taler i din telefon, er det en god idé at benytte headset, fortsætter hun. 

Ifølge Malene Tonnung er oplysningerne om strålernes skadelige virkninger baseret på meget forskelligartede forskningsresultater, hvor den førende danske forsker, Christoffer Johansen, ikke ser evidens for, at strålerne overhovedet er farlige. Blandt andet ville vi ifølge forskeren have set de første negative følgevirkninger, hvis der var en sundhedsrisiko ved at bruge mobiltelefon.

Antallet af hjernekræfttilfælde i stigning

I England og Australien er der dog studier, som viser, at der er sket en stigning i en bestemt form for hjernekræft samt nedsat forplantningsevne forbundet med mobilstrålingen. 

Der er dog ikke påvist en endegyldig sammenhæng mellem strålerne og det stigende antal hjernekræfttilfælde.  

Rundt om i Europa er der myndigheder, der er mere forsigtige end i Danmark. I Frankrig, Cypern og Israel er wi-fi i de mindre klasser forbudt. I Italien har en dommer beordret myndighederne at igangsætte informationskampagner til fordel for helbredssikker anvendelse af mobiltelefoner og trådløse telefoner. Herhjemme holder myndighederne fast i, at vi ikke skal være bekymrede – heller ikke for udrulningen af 5G.

Afklaring af risiko mangler

Det bekymrer interesseorganisationen Rådet for Helbredssikker Telekommunikation. Hos foreningen mener de, at Sundhedsstyrelsen trækker på rapporter og organisationer, som har krav til, hvad de vil godtage som evidens for strålingseffekter, og det umuliggør reelt en opklaring om påvirkningerne.

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation mener, at man bør sætte en bremse i udrulningen af 5G, og at myndighederne bør benytte sig af forsigtighedsprincippet – det samme princip som Sundhedsstyrelsen benytter. 

http://prinsenafegypten.dk