43-årige Mie Eriksen fra Vejle begynder 14. august som ny bogholder på KFUMs Soldatermissions landskontor i Fredericia. Mie afløser Inger Marie Nielsen, der går på pension efter 46 års ansættelse i KFUMs Soldatermissions bogholderi.

Mie Eriksen har en lang række erfaringer, som hun tager med i det nye job. KFUMs Soldatermissions kommende bogholder kommer fra et lignende job i Apostolsk Kirke i Danmark, hvor hun har været i 8½ år. Mie er uddannet regnskabsassistent fra Landbogården i Brørup. Oprindeligt kommer Mie fra Tønder, hvor hendes barndoms Apostolske Kirke i dag har til huse i samme bygning, som var KFUMs Soldaterhjem frem til 1999.

I seks år har Mie Eriksen arbejdet i Zambia frem til 2008. Her arbejdede sønderjyden også med administration og økonomi ved en Bibelskole og et hjælpeprojekt for forældreløse børn, mens hun var udsendt for Apostolsk Kirke. ”Det har givet mig en erfaring med at være udsendt væk fra familie og venner”, mener Mie. KFUMs Soldatermission har også udsendte medarbejdere til soldaterhjem i udlandet, hvor det ikke blot er et job, der løses fra klokken otte morgen til fire eftermiddag. ”Som udsendt bliver man virkelig sammentømret som team. Det har givet mig oplevelser, udfordringer og venskaber på tværs af kulturer. Jeg husker særligt det der med, at man bliver kastet ud i opgaver, der bare skal løses”, erindrer Mie.

Mie er gift med Michael, der er programmør, og parret bor i Vejle, hvor de kommer i Indre Mission og Frimenigheden Broen. Mie er desuden kasserer for Indre Mission i Vejle. Om at arbejde i en kirkelig organisation fortæller Mie: ”Det er meget mere meningsfyldt. Jeg vil gerne gøre en forskel, og har arbejdet med både regnskab og mission, hvor jeg kan bruge mine egenskaber. Jeg har lyst til nye udfordringer og glæder mig til at være med på KFUMs Soldatermissions årsmøde for at møde organisationen”. Venner beskriver Mie som arbejdsom og hjælpsom, hvilket KFUMs Soldatermission nu får gavn af på landskontoret i Fredericia.