Skal man blive klogere på, hvad biodiversitet egentlig er, er der kun én vej frem: Man må ud i naturen med alle sanser. Lillebæltskolens elever omlægger i uge 39 en del af skolens arealer til natur i et forsøg på at øge biodiversiteten i området. Eleverne lærer desuden om fødekæder og konsekvenserne af at ændre dem for at få et større kendskab til naturen.

– Vi synes det er et vigtigt emne nu, hvor biodiversiteten er under pres både i Danmark og udlandet. Jeg håber, at eleverne får en større forståelse for, hvordan naturen hænger sammen, og hvordan vi mennesker kan påvirke naturen. Vi håber også, at de kan opnå erfaring og viden om, hvordan man laver naturgenopretningsprojekter, siger Daniel Schjødt Hansen.

Eleverne skal bl.a. være med til at genoprette naturen ved at bygge insekthoteller, samle redekasser, så blomster, plante buske, lave pindsvinehuse og samle egernkasser.

Viden og handlekraft

I alt deltager omkring 130.000 børn og unge over hele Danmark i den store, nationale Naturvidenskabsfestival under temaet ”Helt vildt”. I uge 39 arbejder eleverne i tusindvis af forskellige varianter og projekter med både den vilde og den tæmmede natur og undersøger, hvordan vi mennesker påvirker miljøet lokalt og globalt.

– Alle taler om natur, biodiversitet og bæredygtighed. Men uden viden og handlekraft hos den enkelte helt ned i børnehøjde, dør det hele hurtigt ud igen. Her får eleverne alle sanser i spil, når de arbejder fysisk med naturens elementer. På den måde oplever de, at naturfag kan bruges til at påvirke deres egen hverdag og skabe forandringer, siger projektleder for den nationale Naturvidenskabsfestival, Ea Eskildsen.

I år kommer Naturvidenskabsfestival i høj grad til at bidrage til et grønnere, vildere og mere insektvenligt Danmark. Så godt som alle deltagere i Naturvidenskabsfestival har nemlig lige som Lillebæltskolen valgt at følge temaet ”Helt vildt”.

– For eleverne kan Naturvidenskabsfestival være en øjenåbner for naturens betydning for menneskets overlevelse og omvendt, men også for, hvad naturfag kan bruges til. For lærerne er det en chance for at hente inspiration til nye måder at undervise i naturfag på, og for forældrene – tja, måske kommer der et glad barn hjem fra skole med snavsede gummistøvler på, siger Ea Eskildsen.

Lillebæltskolen har fået 3.000 kr. af Poul Due Jensens Fond til at købe materialer til festen for. Årets store fejring af naturvidenskaben og dens muligheder foregår fra d. 27. september til d. 1. oktober og arrangeres af Astra – det nationale naturfagscenter, der bistår skolerne med undervisningsforløb, materialer og inspiration. Festivalen er 100 procent fond-finansieret.