Med projektet ‘Naturbyen’ har Middelfart Kommune i samarbejde med EFFEKT udviklet en vision for et nyt boligkvarter, der skal være et internationalt demonstrationsprojekt for hvordan bæredygtig boligudvikling kan kombineres med skovrejsning, øget biodiversitet og cirkulær ressourcetænkning i det bynære kvarter.

En bar mark i den østlige del af Middelfart bliver inden længe omdannet til en helt ny bydel, som sætter fællesskab, miljø og biodiversitet i højsædet. Omkring 220 nye boliger beliggende i et nyplantet skovområde skal tilbyde et alternativ til de traditionelle boligtilbud i parcelhuskvarterer og rækkehusbebyggelser.

– Middelfart Kommune skal fortsat være blandt de mest progressive og nytænkende kommuner, når det kommer til at finde konkrete løsninger for at mindske vores aftryk på klimaet. Med Naturbyen hæver vi barren for fremtidens boligkvarterer, og styrker kompetencerne indenfor bæredygtigt byggeri og byplanlægning, så vi kan reducere CO2-udledningen og være en inspirator for byggerier både nationalt og internationalt, siger borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen.

Projektet er så nyskabende, at det fra maj til november bliver udstillet på den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig, som er verdens største arkitekturbegivenhed og finder sted hvert andet år. Her vil tusindvis af gæster blive præsenteret for visionen om Naturbyen. Projektet udstilles som en del af EFFEKT’s bidrag til biennalen. Udstillingen indeholder bla. 2.000 levende træer som efter udstillingen plantes ud på marken i Middelfart.

Udviklingsprojektet er et led i Middelfart Kommunens strategi om at være førende på klima- og miljøområdet, men skal også understøtte Middelfart Kommunes bosætningstilbud. Et projekt som dette vil være med til at diversificere boligtilbuddene i kommunen og tiltrække de borgere, der ønsker at komme tættere på naturen men som samtid ønsker et stærkt lokalt fællesskab.

Naturen er under pres
I regeringsgrundlaget fra 26. juni 2019 lægger regeringen op til en klimaplan som bl.a. omfatter at der skal skabes større biodiversitet og mere skov i Danmark. I denne sammenhæng er der i det nationale skovprogram fastsat en national målsætning om, at mindst 20% af Danmarks samlede areal skal være dækket af skov inden år 2100 (mod ca. 14% i dag). Middelfart Kommune ønsker at understøtte denne målsætning og set i dette lys, er Naturbyen en løsning på, hvordan behovet for mere skov og biodiversitet kan kombineres med boligbyggeri.


Landskabet først
Når skoven, der skal omkranse områdets boliger, er vokset til, vil de kommende beboere i Naturbyen have skoven som nabo – en skov, der er baseret på planter, som med fokus på spiselige afgrøder som f.eks. frugt, nødder, rodfrugter, svampe, mv. vil gøre direkte og indirekte gavn for mennesker.

Modsat traditionelle udviklingsprojekter, hvor landskabet anlægges efter husene, skal Naturbyen etableres i et nyanlagt skovområde, hvor udviklingen henimod egentlig skov er godt i gang. Dette skal ske gennem en forceret skovudvikling, som ved at lade en række forskellige beplantninger presse hinanden opad i kamp om solens stråler, sikrer en hurtigere voksende skov.


Gode rammer for fællesskab
Naturbyen får samme bebyggelsestæthed som de omkringliggende parcelhuskvarterer. I Naturbyen arrangeres boligerne dog i klynger af 15-25 huse omkring et fælles gårdrum. Hver enkelt bolig har direkte adgang til mindre, private terrasser – en beliggende mod det fælles gårdrum og en mod skovområdet. Landskabet og rummene mellem husene deles mellem beboerne og er udlagt til fællesarealer tiltænkt rekreative formal. Det fælles skovareal etableres på den jord som ellers typisk ville henligge som græsplæner og parcelhushaver. Ved at reducere størrelsen på de private haver kommer beboerne både hinanden mere ved, og muligheden for at opdyrke en fælles skov omkring boligerne opstår.


Differentierede boliger
Den nye bydel er opdelt i en række individuelle klynger. For at sikre en god blanding af beboere arbejdes der med en høj variation i boligtilbud og boformer. Udover traditionelle ejerboliger er målsætningen at der også findes plads til leje, andelsboliger og bofællesskaber.

De forskellige klynger giver mulighed for en differentieret udvikling af boligtyper, fællesskabsformer, ejerformer og arkitektur, så der skabes grobund for en bred sammensætning af beboere.


Naturlige materialer og energieffektivt byggeri
Filosofien bag Naturbyen er at bygge og leve med et lille fodaftryk i enkle hjem med høj kvalitet og funktionalitet. At bo med blik for miljø og bæredygtighed. Ved at optimere husets
areal (og spare på kvadratmeterne) gennem intelligent og fleksibel indretning, kan man spare både penge, CO2 og energi, mens man samtidig frigør plads til naturen.

Boligerne opføres så vidt muligt i naturlige og genanvendelige materialer med et hovedfokus på træ.

En klimapositiv bydel
Med naturbyen tilstræber Middelfart Kommune at skabe en CO2-negativ løsning på fremtidens boligudbud.
Hvor CO2-neutralt byggeri anses som værende “best practice” idag, går CO2-negativ bebyggelse skridtet videre. I stedet for blot at begrænse udledningen, bidrager CO2-negativt byggeri aktivt til at reducere CO2-udledningerne forbundet med opførelse. Dette kan kun opnås som en kombination af CO2-lagring gennem skovrejsning, CO2-lagring i materialer (træ og biomasse) samt gennem de energifælleskaber der etableres på tværs af boligklyngerne, som distribuerer produktionen mellem boligerne og fører evt. overskydende energi tilbage til energinettet.

Den videre proces
Middelfart Kommune har påbegyndt dialog med mulige udviklere og interessenter omkring projektet.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer