42 syddanske foreninger modtager 688.677 kr. fra Nordea-fondens lokalpulje. Blandt de syddanske modtagere er Natur & Ungdom Fredericia.

Nordea-fonden har netop givet gode nyheder til 42 foreninger i Region Syddanmark.

Foreningerne, der tæller alt fra forsamlingshuse over dykkerklubber til bridgefestivaler, har nemlig fået støtte til præcis den aktivitet, der vil gøre en forskel i deres hverdag og for deres medlemmer.

Blandt foreningerne er Natur & Ungdom Fredericia, der får 25.000 kr. til grej og udstyr til gratis aktiviteter i naturen for børn og børnefamilier i Fredericia.

Lasse Jarl Kondrup, Formand i Natur & Ungdom Fredericia, fortæller:

”Vi er en forholdsvis ny forening, der kun har eksisteret i to år. Vi mangler basisgrej og -udstyr til at kunne lave aktiviteter for børn og børnefamilier i det fri. Vi laver bl.a. krible krable-aktiviteter i vandkanten, hvor vi undersøger fisk, dyr og muslinger, vi laver snobrød og mad over bål og lærer om spiselige planter, og vi har haft snittearrangementer, hvor man lærer at snitte i en pind eller lave en smørkniv. Vi har en fantastisk natur i Fredericia, og vi vil gerne inspirere endnu flere børn og børnefamilier til at tage ud i naturen på egen hånd.”

Støtten kommer også til at betyde noget for lokalmiljøet.

”Vi oplever tit, at det kan være svært for børnefamilier at komme ud i det fri. Vores grundtanke er, at fællesskab og nye kontakter opstår, når familierne mødes til vores arrangementer i foreningen, og at familierne selv tager initiativ at komme ud i naturen efterfølgende,” siger Lasse Jarl Kondrup, Formand i Natur & Ungdom Fredericia.

Nordea-fonden støtter foreninger til fællesskabsorienterede projekter og aktiviteter, som skaber gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. I 2020 har fonden særligt fokus på at støtte projekter, der har fokus på at få flere ud i det fri og får flere børn til at blomstre. Hvert år uddeler fonden 30 mio. kr. til over 1.000 foreninger.

”Nordea-fonden har et almennyttigt formål, og derfor er vigtigt for os at bakke op om initiativer, som styrker det lokale fællesskab. Vi håber, flere foreninger og andre non-profit organisationer har lyst til at søge vores lokalpulje,” siger Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden. 

Alle almennyttige foreninger og organisationer kan søge fonden om op til 100.000 kr. i støtte. Det typiske uddelingsbeløb er på 5.000-30.000 kr., der fx kan gå til foreningsaktiviteter, mindre events, udstyr til klubben eller lokale kulturarrangementer.

Leave a Reply