Tirsdag den 16. januar afholdt Den Konservative Vælgerforening i Fredericia ordinær generalforsamling.

Som oplæg til mødet var det konservative folketingsmedlem Naser Khader inviteret til at holde oplæg om parallelsamfund og integration.

Det blev et spændende oplæg, hvor Naser Khader fortalte om sine egene erfaringer og regeringens arbejde på området, og der var tid til både spørgsmål og debat.

Invitationen af det konservative folketingsmedlem er helt i tråd med vælgerforeningens nye strategi i forhold til medlemspleje:

– Vi har i bestyrelsen diskuteret vigtigheden af at engagere vores medlemmer. Det er jo politisk bevidste mennesker, som melder sig ind i vores parti, og vi vil gerne fremadrettet fremme den politiske drøftelse i vores vælgerforening ved at invitere til spændende oplæg, debatter og sociale arrangementer med politisk fokus, lyder det fra formanden Klaus Nielsen, som tager en omgang til i formandsstolen.

På generalforsamlingen, som var velbesøgt, blev bestyrelsen udvidet med to medlemmer.