En ny opgørelse fra Gældsstyrelsen viser, at knap 100.000 borgere blev gældfri til det offentlige sidste år. Alligevel steg det samlede antal personer, der skylder det offentlige penge.

I løbet af 2020 lykkedes det 92.000 personer at blive gældfri til det offentlige. Gældsstyrelsen kan dog også konstatere, at mange kun er gældfri i kort tid, mens nye skyldnere samtidig kommer til. Derfor steg det samlede antal af danskere med gæld til det offentlige med ca. 37.000 personer i 2020.

– Det er glædeligt, at så mange danskere kommer af med deres gæld, men desværre stifter mange ny gæld igen.  Det kan fx være en person, der skylder underholdsbidrag til sin tidligere ægtefælle. Vi kan godt lykkes med at inddrive gælden, men skyldneren skal jo også overholde betalingen af fremtidige underholdsbidrag for at forblive gældfri, siger direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl Lemvigh. 

Gældsstyrelsen inddrev sidste år ca. 10,4 mia. kr. fra borgere og virksomheder med misligholdt gæld. Det er en fordobling af provenuet på 5 år. Den samlede gæld stiger dog fortsat, og det skyldes altså bl.a., at flere misligholder deres gæld til offentlige kreditorer. Samtidig løber der 7,65 % renter på gælden, når den oversendes til Gældsstyrelsen, så man kan med fordel betale gælden tidligere i forløbet.

– Vi skal huske, at de forskellige offentlige kreditorer allerede har forsøgt at inddrive gælden, før den havner hos os. Der er udsendt rykkerbreve og gjort en indsats for at opkræve pengene, før gælden oversendes til Gældsstyrelsen, hvor der løber renter på, og vi kan trække skyldnere i løn eller foretage udlæg i deres værdier, siger Lars Nordahl Lemvigh. 

Ved udgangen af 2020 skylder ca. 1,1 millioner danskere nu penge til det offentlige.