Flere af naboerne på Egebækvej i Fredericia er mildest talt utilfredse med Fredericia Kommune, og den manglende sagsbehandling, de har oplevet i forløbet med byggeriet på Egebækvej i Fredericia. På trods af dokumentation og spørgsmål til kommunens forvaltning, der ifølge naboer og byrådspolitiker Inger Nielsen, burde sætte en pause for byggeriet, sker der intet. 

– Vi har været til et dialogmøde med Fredericia Kommune, men det kom der ikke noget ud af. Det var faktisk bare en sludder for en sladder. Vi får altid det samme at vide, dog blev der i starten af mødet, givet udtryk for, at der havde været en række misforståelser samt, at kommunikationen kunne være bedre. Det sidste kunne vi da godt blive enige om, men vi har stadig ikke fået svar på, hvordan der er givet dispensation, og hvordan den pludselige kunne gives, når der tidligere er givet to afslag til andre bygherrer, siger ægteparret Carsten og Anette Uhre, der er en af naboerne til byggeriet. 

Anette Uhre (til højre). Foto: Thomas Max – AVISEN

Planklagenævnet er i gang med at undersøge sagen fra Fredericia, men der er ingen afgørelser endnu, dog forventer beboerne at få ret i klagen.

– Vi forventer klart at få ret, fordi det er ulovligt, længere er den ikke. Byplansvedtægten er ikke overholdt, og der er givet dispensation på et område, hvor Fredericia Kommune ikke har bemyndigelsen, mener Carsten og Anette Uhre. 

Koncerndirektør i Fredericia Kommune René Olsen bekræfter, at der har været et møde, men han fortæller samtidig, at man er nødt til at vente på planklagenævnets afgørelse. 

– Vi har haft et møde med med nogle af naboerne, og det gør vi generelt gerne, når en borger har en sag, eller vil klage. Jeg har set på de misforståelser der har været og forsøgt at rette op på dem, men jeg kan ikke ændre en afgørelse, der er truffet politisk. Vi afventer derfor afgørelsen fra Planklagenævnet, siger René Olesen. 

Inger Nielsen mener, at man må tage byggesagen op igen. Naturen må ikke tabe, som den gør her, tilføjer hun. Foto: AVISEN

Inger Nielsen fra Dansk Folkeparti er gået ind i sagen, og hun er også rystet over, at der ikke sker noget omgående.

– Jeg håber, at naboerne får medhold og naturen vinder. Jeg er meget fortørnet over den ikke-kommunikation, der har været. Derfor har vi i vores valgprogram taget med, at når man laver så væsentlige indgreb, så skal borgerne høres og der skal være en dialog, hvad man tænker før høringssvar og beslutninger, siger Inger Nielsen.

Hun mener samtidig, at man skal vente med at sætte spaden i jorden før alle er hørt grundigt, og så skal naturen være vinderen til hver en tid.

– I dette tilfælde er det essentielt med dialog og meget kritiske øjne. Bygherren bygger i en gammel mose, og alle der bor i området og kender stedet ved at der står vand jævnligt. Mange bliver overrasket over, hvor meget vand, der er faktisk er, eller var – fordi nu er der pumpet millioner af liter væk. Derudover så hæfter jeg mig også ved, at der er faktuelle fejl i dokumenterne bag dispensationen. Det holder ikke, slutter Inger Nielsen. 

Læs også