Moderne tog kan fare afsted med over 300 km.I timen.

Hvorfor tager rejser så – på noglestrækninger i Europa- længere tid med tog end med fly?

Det skyldes jo nok at nogle tog slet ikke erhøjhastighedstog; og på nogle strækninger er skinnerne slet ikkehøjhastighedsskinner.

 Landenes forskellige regler og krav til togog togsignaler gør at de højhastighedstog, vi heldigvis har, ikke kan køre ialle landene, så man må skifte til langsomme tog. F.eks. kan højhastighedstogfra Berlin ikke krydse grænsen til Frankrig.

  Eurostar-toget kører London – Bruxelles ell. London – Paris på 2 timer (mod tidligere 5 timer). Det er hurtigere end en tilsvarende flyrejse. Derfor er passagertallet blevet 3-doblet. Men det er et af de få højhastighedstog som krydser landegrænser.

  EU må koordinere togtrafikken bedre så landenes forskelligheder udjævnes, og EU må forske i/udvikle fælles standarder for landenes tognet. Fra 2000 – 2017 blev højhastighedstognettet udvidet fra ca. 3000 – 9000 km., og EU-kommissionen vil 3-doble længden inden 2030. Financieringen er dog ikke på plads.

  Men det drejer sig ikke blot om mere fart på togene. Det drejer sig også om mere fart på den grønne omstilling.

  Udledningen af co2: luftforurening, temperaturstigning, vandstandsstigning hænger meget sammen med vores prioriteringer indenfor person- og godstrafik. Mens flytrafik udleder 153 g. co2 pr. passagerkilometer, udleder togtrafik kun 17 g..

  Men så er det jo meget skævt at der betales co2-afgift for ikke-forurenende togrejser, mens der ikke betales co2-afgift for meget forurenende flyrejser!

  Nogle lande har indført afgift på flyrejser. I Sverige betales 60 kr. for rejser i EU og 250 kr. for rejser udenfor (op til 6000 km.)

  I SF er vi tilhængere af co2-afgift på flyrejser som dog ikke skal være så høj at folk med normal indkomst ikke har råd til en flybillet. Og pengene fra co2-afgiften kan vi jo passende bruge på forskning i omstilling til grøn trafik på et mere sammenhængende europæisk tognet.

  Cykler kan tages med i togene. Men skal det være let, skal koordineringen af landenes regler øges. EU må motivere lande, der ikke samarbejder, til at gøre det.

 Bo Vesterlund

 Kandidat til Europaparlamentet

 Rosenholm 18

 6000 Kolding

 facebook.com/Bo Vesterlund i EU