Danske Digitale Medier A/S har i den seneste tid kunnet afdække, hvordan der i Region Syddanmark i vidt omfang har været lukket 10 ud af 22 konsultationssteder for lægevagten. Det bunder i lægemangel, siger Praktiserende Lægers Organisation. Men hvordan har udviklingen været? Det kan være svært at komme til bunds i, forklarer politisk redaktør, Matthias Runge Madsen.

Som journalist er det væsentligt at arbejde med fakta og forklare, nuancere og perspektivere virkeligheden. Så i denne sag, hvor der meget tydeligt er to forskellige opfattelser af, hvad der er op og ned, er det meget relevant at afdække, nuancere og perspektivere den udvikling, der i virkeligheden har været på lægeområdet.

Det burde være simpelt, for i centraladministrationen har de oftest tal på det meste, der handler om sundhedsvæsen, arbejdsmarked og meget andet. Indgangen til statistikker og data er ofte blot et opkald til det relevante ministerium, men denne sag er en undtagelse, fortæller Matthias Runge Madsen, politisk redaktør for Danske Digitale Medier A/S.

– Normalt er det ikke et problem at få tal og statistikker fra de respektive fagministerier. De deler gladeligt ud i folkeoplysningens interesse. Derfor var det med den største naturlighed Sundhedsministeriet jeg kontaktede for at få oplyst antallet af læger og vagtlæger i Region Syddanmark, fortæller Matthias Runge Madsen og fortsætter:

– Men så endte jeg i et cirkus man ellers kun havner i, hvis man er på jagt efter noget der virker suspekt. Jeg blev kastet rundt mellem styrelser og ministeriet – og sågår blev der henvist til Praktiserende Lægers Organisation, en privat interesseorganisation. Det virker mærkeligt, at det offentlige ingen tal har på et så centralt område for danskernes hverdag.

Det offentlige har ikke styr på antallet af læger

Antallet af læger fordelt på regioner. Det lyder som tal der burde være muligt at finde. Men i jagten på de data blev Matthias Runge Madsen af Sundhedsministeriet henvist til Sundhedsstyrelsen med begrundelse om, at det er dem der står for autorisationen af læger i Danmark.

– Det er meget naturligt, at ministeriet på den måde henviser til en styrelse. Styrelserne foretager langt det meste af sagsbehandlingen og driften af eksempelvis sundhedsområdet. Så at departementet i Sundhedsministeriet sender os i den retning er et naturligt skridt, siger Matthias Runge Madsen.

– Det der derimod ikke er et naturligt skridt er, at man i Sundhedsstyrelsen blankt afviser, at være den rigtige myndighed at kontakte. Her henviser man til Praktiserende Lægers Organisation. Men at tage tal fra den ene part i en uenighed som værende sandheden er generelt problematisk – og for mig at se burde der jo være nogen i det offentlige, der ved noget, fortsætter Matthias Runge Madsen.

Sundhedsstyrelsen sender opgaven videre til Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi man her har fået overdraget opgaven med autorisation af læger i Danmark. Igen, et naturligt skridt, lyder det fra Matthias Runge Madsen, der dog understreger, at det tyder på, at en opgave så vigtig som autorisation af læger er blevet en kastebold, siden ministeriet ikke havde styr på, hvor opgaven ligger.

– I Styrelsen for Patientsikkerhed bliver jeg ikke afvist med det samme, som tilfældet ellers var de to første steder. Men efter en kort kontakt til den ansvarlige for autorisationen af læger i Danmark blev der vendt retur med et kort svar. ”De tal har vi ikke”, lød det kort fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det virker meget mærkeligt, at den myndighed, der autoriserer læger ikke har styr på, hvor mange læger der er. Det virker helt forkert, siger Matthias Runge Madsen.

Kritisk at en privat aktør er de eneste med data

Der er altså en situation med det danske sundhedsvæsen, hvor de eneste der ved noget om, hvor mange læger der er i Danmark er en privat interesseorganisation, som Praktiserende Lægers Organisation er.

– Det tror jeg ikke, man ser andre steder, at en privat organisation på den måde angiveligt er de eneste, der ligger inde med data for noget så vigtigt som antallet af læger. Det er jo helt centralt for sundhedsvæsnet, at man har et overblik over, hvor mange læger der er til rådighed, siger Matthias Runge Madsen.

En kontakt til Praktiserende Lægers Organisation understreger blot, hvor svært det kan være at komme til bunds i sagen om, hvor mange læger der er. Her blev den politiske redaktør mødt med en klar forundring over, at alle myndigheder i Danmark henviser til dem som værende de eneste med tallene.

– Det er jo i bund og grund forkert at tage deres tal for værende sandheden. Tal er taknemmelige, hvis man vil have dem til at være det. Det er generelt med tal, statistik og andet, at framingen og fremstillingen af dem kan dreje en debat. De samme tal kan tolkes på vidt forskellige måder. Derfor forekommer det mig meget mærkeligt, at der på et offentligt styret område ikke er nogen, der har tallene. Selv Bo Libergren, formand for Udvalget for den nære sundhed i Region Syddanmark henviser til tallene fra PLO, siger Matthias Runge Madsen.

– Fakta er som bekendt fakta. Tabellen lyver aldrig, og alle de der andre floskler. Men man skal ikke arbejde meget med statistik for at finde ud af, at de samme tal kan forstås både i øst og i vest. Så i kampen for at nuancere og perspektivere situationen for læger i Region Syddanmark er det meget kritisk kun at kunne bringe data fra den ene part. Især når det er et område under det offentlige, hvor nogen burde have styr på det, lyder det afslutningsvist fra Matthias Runge Madsen, politisk redaktør hos Danske Digitale Medier A/S.

1 KOMMENTAR

  1. Danske Digitale Medier A/S har i den seneste tid kunnet afdække, hvordan der i Region Syddanmark i vidt omfang har været lukket 10 ud af 22 konsultationssteder for lægevagten. Interessant læsning fra Matthias Runge Madsen. Når så mange konsultationssteder lukkes, er det vel mangel på penge i det offentlige, og derfor vil ingen udtale sig uanset, hvor man henvender sig. Hvor i det offentlige er der styr på noget, når Danmark ledes af kolbøtter, som sender penge ud af landet for at redde den tredje verden, imens vores egen Sundhedsvæsen er i knæ.

Kommentarsporet er lukket