Musikterapi kan have en positiv effekt på ældre mennesker med demens

Forskellige undersøgelser viser, at musik kan være et middel til at aktivere minder og give et aktivt indhold i hverdagen for personer med demens. Derfor har Social- og omsorgsudvalget besluttet at prioriterer midler til at ansætte en musikterapeut, der skal arbejde på tværs af byens plejecentre.

”Dette er endnu et tiltag til at styrke indsatsen overfor vores demensramte borgere. Erfaringer viser nemlig, at især mennesker med demens, som med tiden mister evnen til at tale og give udtryk for behov og følelser, har stor gavn af arbejdet med andre sanser. Her er musikken et fantastisk værktøj. Ved at ansætte en musikterapeut får vi en enestående mulighed for at afprøve de gavnlige effekter ved musikterapeut, der arbejder og gør gavn på tværs af kommunens plejecentre. Med midlerne vil vi i 2018 kunne afprøve dette tiltag i Fredericia og vurdere, om det er noget vi skal viderefører i 2019”, siger udvalgsformand Henning Due Lorentzen.

Når man lytter til musik, eller spiller og synger, aktiveres bevægelse, følelser og erindring. Musikken aktiverer dermed mere intakte områder af hjernen, så selv svært demensramte kan genkende og forholde sig til musik. På den måde kan man gennem fælles musikoplevelser i musikterapien dække de grundlæggende psykosociale behov. En sidegevinst ved musikterapien er, at uro og angst hos den demensramte reduceres.

Seniorrådet i Fredericia Kommune er meget positive i forhold til at ansætte en musikterapeut, der arbejder på tværs af plejecentrene. De bakker op om ideen om en musikterapeut, og glæder sig til at læse evalueringen.

”Seniorrådet har de sidste par år interesseret sig meget for de dementes vilkår og forholdene for de pårørende. Vi bakker derfor op om Social- og Omsorgsudvalgets ide med en musikterapeut. Vi tror også, det kan gøre noget godt for de svært demente, og vi håber, evalueringen vil vise det”, siger formanden for Seniorrådet, Flemming Larsen.

Også Alzheimer-foreningen i Fredericia ser positivt på og bakker fuldt op om at ansætte en musikterapeut, der har fokus på svært demensramte.

” Musik og det, som musikken gør ved os alle, er af stor betydning. Det vækker gamle minder, stemninger og relationer i et hvert menneske. Også for os der ikke har en demenslidelse. Det en musikterapeut kan, som en CD ikke kan, er at skabe kontakt og ved vedvarende forsøg åbne en mulighed for at starte en relation. Alle mennesker har brug for dette. Men mennesker med demens har endnu mere brug for at kunne koble sig og om muligt identificere sig igennem musikken. Vi håber, at Fredericia Kommune ved at ansætte en musikterapeut, kan forsætte det rigtige gode arbejde, de gør for deres borger med demens”, siger Janne Frost, næstformand for Alzheimer-foreningen i Trekantområdet.

Det forventes, at musikterapeuten vil starte den 1. marts 2018, og finansieres af værdighedsmidlerne.