Sidste år havde Musicalakademiet i Fredericia 20 års jubilæum, men pga. Covid-19 blev festlighederne, der var arrangeret af de to tidligere elever, Søren Bech og Martin Skriver, først afholdt i mandags.

Gensynsglæden var stor, og snakken gik. Det var tydeligvis lang tid siden for en dels vedkommende, at de havde mødtes, og derfor var der en del, der skulle snakkes om, og det kunne man tydeligt mærke i Kongensgade 107, hvor Musicalakademiet ligger.

Blandt gæsterne var Anders Østergaard (tv), der ejer Monjasa, som bidrog økonomisk til kunstværket. (Foto: AVISEN)

Søren Bech og Martin Skriver, ville gerne sætte fokus på de tre personer, der har stået i spidsen for skolen i de første 20 år. Det drejede sig om Helge Reinhardt, Thomas Agerholm og Søren Møller, hvor netop sidstnævnte efter lidt tid tog ordet inden, at Skriver bød officielt velkommen og forklarede om baggrunden for jubilæumsreceptionen.

– Søren og jeg ville gerne markere jubilæet, og talte om, hvor alt det her kom fra. Vi sad og drak et par øl, da vi talte om det, og vi fik besluttet at lave et kunstværk. Vi kom hjem og sov ud, og vi synes stadig dagen efter, at det var en god idé. Vi sendte derfor en mail ud til alle jer tidligere elever, der også synes det var en god idé. Vi blev enige om at mindes fortid, og inspirere fremtiden. Vi hyrede Julien Deiss, der er en anerkendt kunster, til at lave et værk. Vi talte med ham om hvad han synes, og vi kom frem til det, som man kan se her i dag, sagde Martin Skriver.

Kunsten, som Julien Deiss har lavet, hænger på gangen, når man kommer ind på akademiet. (Foto: AVISEN)

De værker, som Julien Deiss, har lavet i sit atelier, blev finanseret delsvist af de tidligere elever, mens Monjasa A/S spædede til og sørgede for, at det løb rundt. Efter Martin Skrivers tale blev det vist frem,  og efterfølgende var det Søren Møller, der er konstitueret leder på musicaluddannelsen, der holdt en tale. Møller var fra 2000-05 underviser og studieleder på akademiet, hvor han nu er tilbage for en stund.

– Jeg fik lov til at være arkitekten der tegnede uddannelsen, og byggede studieordningen og overlod det til Thomas, der er designer, og som har været med og sørget for, at der er smukt at være her. Når der hænger kunst her, og for at det her kunne finde sted, er det i høj grad Thomas’ fortjeneste. Han har sørget for de store værker, og sikkert også ham der har peget på Julian, sagde Søren Møller og fortsatte:

– Det impact den her skole har haft er vildt. Det har handlet om at professionalisere musicalgenren, da vi var nogle, der var trætte af de samme ti forestillinger blev spillet igen og igen, og ikke altid lige godt. Der manglede folk, der kunne håndværket. Blandt andet var Uffe Steiner en af de politikere, der var bag os fra start. 

– Byrådet havde modet og viljen til at gennemføre det her. Mange synes det var en dårlig idé, og der skal man stå fast og ved det. Det har byen og byrådet gjort, og havde de ikke gjort det, havde vi ikke stået her i dag. Der havde slet ikke været det musicalmiljø, hvis det ikke havde været for opbakningen.

Der var masser af minder at tale om. (Foto: AVISEN)

Konstitueret rektor på Den Danske Scenekunstskole, Peder Dahlgaard, var næste taler.

– Akademiet har haft en lang proces frem mod at være en del af det etablerede uddannelses og kunsternatiske musicalmiljø. Det kulminerede i 2015, da akademiet blev en del af Den Danske Scenekunstskole. Det er en blåstempling af det arbejde, som der er lavet. Det er ikke en naturlov, at det skal gå på den måde. Det kræver mod og passion, sagde Dahlgaard.

Inden, at den formelle del af markeringen blev overstået, tog Søren Bech ordet. Han sagde blandt andet:

– Jeg startede her i 2000, og vi var en prøveklud. Mange er mødt op fra den årgang. Vi skulle gøre opmærksom på, at vi eksisterede og lavede masser af pr-koncerter samtidig med vi byggede skolen op, forklarede han.