Fra den 2. – 4. maj foretog Tungvognscenter Syd fra Sydøstjyllands Politi omfattende kontroller af lastbiler og andre tunge køretøjer i det fynske og sydjyske. Onsdag den 4. maj afsluttedes multikontrollen, hvor også en række andre myndigheder deltog. Kontrollerne blev foretaget ved rasteplads Kildebjerg Nord på den Fynske Motorvej, ved Toldområdet i Padborg og på rasteplads Harte Nord på Esbjerg Motorvejen og på rasteplads Hylkedal Vest på den Sønderjyske Motorvej.

Samarbejde mellem flere myndigheder
’Kontrollerne gik rigtig godt’, fortæller lederen af aktionen, politikommissær Stig Simonsen fra Tungvognscenter Syd: ’Når vi foretager en stor multikontrol som denne, hvor også blandt andet SKAT, Beredskabsstyrelsen, Forsvaret, Trafik-, miljø, og Fødevarestyrelsen deltager, så får vi en unik mulighed for at tjekke de tunge køretøjer for mange andre ulovligheder end trafikfarlige forhold’.

De lastbiler og andre tunge køretøjer, der blev vinket ind de tre dage, er derfor blevet kontrolleret for mange forskellige ting. ’Vi har blandt andet set på deres hastighed, om chaufførerne overholdt køre-hviletidsreglerne, om de var spirituspåvirkede, om de kørte med for meget vægt, og om de dyr, de kørte med, blev fragtet efter reglerne, fortæller politikommissær Stig Simonsen, der også understreger, at cabotagekørsel og anden form for social dumping var et særligt opmærksomhedspunkt i denne kontrol.

Der er plads til forbedringer
I alt blev der standset 261 køretøjer. ’Vi så generelt flest overtrædelser med fejl ved eller brug af kontrolapparatet med deraf følgende overtrædelser af køre-hviletidsbestemmelserne,’ fortæller politikommissær Stig Simonsen: ’Det er positivt, at vi kun mødte 2 tilfælde af cabotage-kørsel, som vi tjekkede særligt for. Samlet set har kontrollerne vist, at mange overholder reglerne, men at der er plads til forbedringer’, slutter politikommissæren.

Tungvognscenter Syds resultater ved multikontrollen:

 • Andre færdselslovsovertrædelser: 1 særtransport
 • Affald, kørsel med: 6 vogntog
 • Afgift, vejbenyttelse: 3 lastbiler
 • Belæsning, surring og anbringelse: 1 påhængs-/sættevogn
 • Belæsning, afmærkning: 2 særtransporter
 • Cabotagekørsel: 2 vogntog
 • Dimensioner – bredde over tilladt: 1 lastbil
 • Dimensioner – højde over tilladt: 1 lastbil og 2 påhængs-/sættevogne
 • Dimensioner – længde over tilladt: 1 særtransport
 • Farligt gods: 3 vogntog
 • Fejl og mangler, synsindkaldelse: 5 lastbiler og 3 påhængs- /sættevogne
 • Fejl og mangler, øvrige: 3 lastbiler og 4 påhængs- /sættevogne
 • Godskørsel, EF-forordninger om: 1 lastbil
 • Godskørsel, lov og bekendtgørelse: 3 lastbiler
 • Køre- / hviletidsovertrædelser: 12 lastbiler
 • Kontrolapparat, fejl ved eller brug af: 17 lastbiler
 • Manipulation, kontrolapparat: 1 lastbil
 • Manglende syn og godkendelse: 1 lastbil
 • Overbelastning, akseltryk: 2 påhængs- / sættevogne
 • Registreringsbekendtgørelsen, overtrædelse af: 1 lastbil
 • Uddannelseskrav til fører: 2 lastbiler

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.