Ønsket om at samle småbyernes borgere i et fælles indbydende byrum, er en klar tendens i de projekter, som Nordea-fonden har valgt at støtte med 36 millioner kr. fra sin Her bor vi-pulje. I Bøgeskov får man 300.000 kroner i støtte til en multibane. Se listen over alle 22 projekter.

Rygstød til fællesskaber
Nordea-fonden vil med puljen at inspirere de mindre lokalsamfunds drivkræfter og at give plads til de ofte oversete potentialer, som kan samle byen og dens beboere.
“Det syder og bobler ude i de små bysamfund, og med dette økonomiske rygstød får de mange lokale ildsjæle ekstra mulighed for at sætte deres virketrang i spil til gavn for fællesskabet,” siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden, der støtter gode liv.

Næstflest projekter i Syddanmark
Ansøgningerne spænder vidt, men alligevel er der nogle klare tendenser.
Aktivitetspladser, shelters og legepladser hitter, og der er mange stier, broer og multibaner blandt de 78 støttede projekter, som fordeler sig over hele landet. Flest småbyer i regionerne Midtjylland (24) og Syddanmark (22) har fået støtte efterfulgt af Nordjylland (17), Sjælland (11) og Hovedstaden (4).


I alt uddeler Nordea-fonden 36 mio. kroner af den 60 mio. kroner store pulje. Den 29. oktober offentliggøres de resterende støttemodtagere.

Projektet i Bøgeskov, Trelde

Etablering af multibane med kunstgræs og et område med fast underlag og redskaber,
der samlet egner sig til flere sportsgrene og bevægelse. Banen kan anvendes af TGI,
skolen og børnehuset, samt af beboere i lokalområdet, inkl. unge. mennesker, der i
fritiden befinder sig omkring halmiljøet.


De 22 støttede projekter i Syddanmark.

Shelters – bålmad og udendørs crossfit / parkour – Aller Friskoles Støtteforening
Ny legeplads i Alslev – Alslev Sogns Borgerforening
Eltang Aktivitetspark – Eltang-Vilstrup Gymnastik- og Idrætsforening
Udvidelse af Ferritslev Forsamlingshus – DEN SELVEJENDE INSTITUTION FERRITSLEV FRITIDSHUS
Diamanten idrætsaktivitetspark – Kultur- & Idrætscentret i Fynshav
Føns for alle – Beboerforeningen for Føns og omegn
Nye robåde til Gråsten Ro- og Kajakklub – Gråsten Ro- og Kajakklub
Nye udendørsaktiviteter til Hellevads borgere – Hellevad Idrætsforening
Attraktive opholdsarealer ved Hjarup Mejeri – HJARUP SOGNS LANDSBYFORENING
Aktivitetsplads i Hjordkær – “Pulsen” i byens hjerte – Hjordkær Ungdoms & Idrætsforening
Skalleværket Fælleshuset i Klintebjerg på Nordfyn – Udvikling Klintebjerg
Kværs – Her hilser vi på hinanden – Kværs/Tørsbøl Ungdoms- og Idrætsforening
Den levende middelalderhave – Løgumkloster Højskole S/I
Grønt fællesskab ved Skibet Makerspace – Foreningen for Skibet Makerspace
Gadekæret tilbage til Søby – SØBY ERHVERVSFORENING
Tallerupsøerne – klima, luft og leg – Tommeruppernes Lokalråd
Multibane i Bøgeskov, Trelde GI og skole – TRELDE GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING T G I – BLADET
Ny legeplads i Vester Nebel – Vester Nebel lokalråd
Byens legeplads – fællesskabet om det sunde, gode liv Vissenbjerg Skoles Støtteforening
Ødis Søpavillon – Lokalrådet ØBØF
Uderummet – den åbne idrætshal – ØSTER STARUP/VESTER NEBEL-HALLEN
Byens Rum – ÅRRE BORGERFORENING


Tildelt 1. runde:
Regionstal
Hovedstaden: 4
Sjælland: 11
Syddanmark: 22
Midtjylland: 24
Nordjylland: 17

Fakta om ‘Her bor vi’-puljen

  • Puljen er på 60 mio. kr. som uddeles i to runder; september og oktober
  • Der kunne søges fra 100.000 kr. til 1 million kr. per projekt.
  • Bysamfund på mellem 200 og 5.000 indbyggere kunne søge støtte til initiativer, der styrker fællesskabet.
  • Der er godt 1.300 mindre bysamfund i Danmark og de bebos af ca. 1,2 mio. mennesker.
  • Hovedstadsområdet eller andre storbyområder, herunder bydele kan ikke modtage støtte.
  • For de, der ikke nåede at søge Her bor vi-puljen, er der heldigvis stadig mulighed for at søge Lokalpuljen.
  • Læs mere på www.nordea-fonden.dk

Om Nordea-fonden
Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål og støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Se mere på nordea-fonden.dk.

Leave a Reply