Nye motorveje kan gøre rejsetiden kortere og forbedre jobmobiliteten, hvilket kan gavne vores samfundsøkonomi. Men vejene kan også udgøre en række negative konsekvenser for os mennesker og naturen omkring os.

Rådyr, hunde, katte, grævlinger, ræve og andre dyrearter kan eksempelvis blive påkørt biler, hvis de vover pelsen henover fartstriberne. Derudover kan støjen fra en ny motorvej også genere mennesker, der går tur eller dyrker andre friluftsaktiviteter i naturen og i værste tilfælde lede til øget stress.

Derfor er det vigtigt, at man inddrager disse faktorer, når man anlægger nye veje – eksempelvis som man planlægger at gøre med regeringens nye infrastrukturudspil, der bl.a. består af to nye motorveje i Jylland og på Sjælland. Sådan lyder budskabet til beslutningstagere i en ny rapport, udarbejdet af forskere fra Københavns Universitet for Vejdirektoratet.

Rapporten viser nemlig, at danskerne i høj grad kerer sig om naturen og potentielt set er villige til at betale ekstra for at undgå, at hverken dyr, miljø eller mennesker lider overlast eller oplever gener, når der anlægges nye motorveje.

– Vores resultater viser, at vi i høj grad er villige til at betale for at beskytte os selv og naturen omkring os fra generne ved motorveje. Derudover har vi beregnet, at det ofte kan betale sig rent økonomisk at anlægge vejene uden om unik natur, at opsætte hegn, der beskytter dyr fra at blive kørt ned og at lave støjsikring, siger Jesper Sølver Schou, der er lektor og sektionsleder på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Vil betale mest for at reducere vejstøj

Forskerne har analyseret spørgeskemaer fra i alt 14.209 tilfældigt udvalgte danskere. Nogle har skullet forholde sig til fiktive motorveje i deres lokalområde, og hvad de ville betale for eventuelle gener.

Andre er blevet bedt om at vurdere specifikke motorvejsudspil nemlig motorvejen i Jylland mellem Give, Viborg og Hobro og motorvejen mellem Næstved og Rønnede på Sjælland.

– Vores analyse viser, at danskerne især er villige til at betale for at undgå støj i naturområder. De vil i gennemsnit betale næsten 1.900 kroner om året per husstand for at sikre, at naturområder i deres lokalområde, som de anvender til rekreative formål, ikke udsættes for høj støjpåvirkning fra en ny motorvej, forklarer Jesper Sølver Schou.

Derudover er vi villige til at betale cirka 860 kroner om året per husstand for at undgå, at nye motorveje skærer igennem unik natur og ødelægger plante- og dyreliv. Og når det gælder påkørsel af dyr, vil vi betale cirka 800 kroner om året per husstand for, at der etableres tiltag langs vejen som reducerer antallet af dyr, der bliver skadet eller dræbt i trafikken, fremgår det af rapporten.

– Det viser klart, at støjgener, natur og dyr er noget, vi danskere går meget op i. For når man er villig til at afgive en del af sit nuværende forbrug for at tilgodese dette hensyn, er det et udtryk for, at man synes, det er vigtigt at prioritere. Studiet bekræfter flere tidligere undersøgelser, som viser, at danskere går meget op i naturbeskyttelse, lyder det fra Jesper Sølver Schou.

Det kan betale sig at tage naturen i betragtning

Udover, at det altså betyder meget for os danskere at reducere støj og passe godt på naturen, kan det faktisk også betale sig rent samfundsøkonomisk, fremgår det af et eksempel i rapporten.

Her beregner forskerne i et fiktivt eksempel for et tyndtbefolket område, at en ny motorvejsstrækning, hvoraf 2,5 kilometer går igennem et naturområde, og hvor der ikke gøres noget for at minimere støj, sikre biodiversiteten og undgå påkørsler af dyr, vil medføre et samfundsøkonomisk tab svarende til i alt cirka 14 millioner kroner om året for befolkningen i lokalområdet.

Det skyldes, at støj og tab af natur og dyreliv påvirker menneskers velfærd negativt, hvilket udgør en samfundsøkonomisk omkostning.

– Så her vil det rent samfundsøkonomisk kunne forsvares at bruge op til 14 millioner kroner årligt ekstra på motorvejen for at undgå de negative konsekvenser. Der er altså rigtig god grund til, at man som beslutningstager nøje overvejer, hvordan man kan beskytte naturen, før man anlægger nye veje, siger Jesper Sølver Schou.

Han understreger samtidig, at han ikke vil forholde sig til de to konkrete motorveje, men at han håber, at de nye data bliver indarbejdet i de vejledninger, som anvendes til udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyser af store infrastrukturprojekter. Derved kan politikernegøre brug af den væsentlige viden fra rapporten, når det gælder udformning af eksisterende og nye vejprojekter.

FAKTA

Det nye infrastruktur-udspil:

  • I juni 2021 fremlagde regeringen deres plan for fremtidens infrastruktur i Danmark. De har afsat 160 milliarder kroner i alt, hvor cirka 64 milliarder skal gå til nye veje, deriblandt en motorvej mellem Give og Billund i Jylland og en mellem Næstved og Rønnede på Sjælland.
  • Ifølge Finansministeriets hjemmeside, skal det nye udspil gælde fra 2022-2035

Kilde: Finansministeriet

Fakta fra rapporten:

  • Mere end 80 procent af de 14.209 deltagere i undersøgelsen har før overvejet, at anlæg af motorveje kan gå ud over plante- og dyreliv samt mulighed for friluftsaktiviteter i naturområder. Dog har kun 16-20 procent oplevet sådanne konsekvenser personligt.
  • Cirka 50 procent af de adspurgte i rapporten oplever lav trafikstøj, og 20 procent oplever moderat eller høj støjpåvirkning fra veje, når de laver friluftsaktiviteter i naturen. 25 procent oplever ingen trafikstøj.

Kilde: Rapporten Værdisætning af konsekvenser for natur og friluftsaktiviteter ved anlæg af motorveje gennem naturområder