Måske er det badminton med din bedste ven igennem flere år, som gør dig mest glad. Måske er det svømning eller gymnastik. Motion er godt for kroppen og for sjælen. Også selv om man har hukommelsesbesvær eller er dement. For selv om man får problemer med hukommelsen, så husker kroppen stadig. Det viser forskning fra Socialstyrelsen. Projektet ”Bevæg dig glad – Husk det nu” under Idræt I Dagtimerne i Fredericia vil hjælpe demente og mennesker, som er ramt af hukommelsesbesvær, til at dyrke idræt.

Dette gøres ved at give disse mennesker tilbud om forskellige former for idræt.

Det er blandt andet ud fra forskningen, at Idræt i Dagtimernes nye projekt ”Bevæg dig glad – Husk det nu” er udarbejdet. Men projektet er også udarbejdet ud fra konceptet om, at man i Fredericia Kommune ønsker, at borgerne skal blive længst muligt i eget liv.

  • ”Længst muligt i eget liv” var den tankegang vi havde, da vi (Idræt i Dagtimerne, red.) søgte midler til det projektet. Det har været en overskrift for ældrepolitikken i Fredericia Kommune, fortæller Hanne Lumby, som er bestyrelsesformand for Idræt i Dagtimerne.

  • Ja, og det er især vigtigt, hvis man er dement, at man holder sig i gang, når man skal blive længst muligt i eget liv, supplerer Lone Brodersen, som er projektmedarbejder på projektet.

  • Forskning viser, at hvis man som dement bevæger sig, så kan man bedre varetage dagligdagsaktiviteter. Aktivitetsniveauet balanceres, når man bevæger sig. Der sker nemlig noget, når man kommer ud blandt andre, fortæller Lone Brodersen.

Et af de vigtigste formål med projektet er at skabe en øget livsglæde igennem bevægelse for mennesker med hukommelsesbesvær. Glæde og bevægelse er nøgleordene for projektet. Det kan være specielt udfordrende for denne gruppe at holde sig aktiv, men det vil projektet forsøge at lave om på.

  • Det kan være svært at overskue nyt og større sammenhænge, hvis man lider af demens eller har hukommelsesbesvær. Det kan være svært at tage initiativ og sætte sig selv i gang, siger Lone Brodersen.

Også for pårørende

Projektet er ikke kun et tilbud til de borgere i Fredericia Kommune, som lider af hukommelsesbesvær. Projektet ”Bevæg dig glad – Husk det nu” skal også være med til at hjælpe de pårørende til demente.

  • Det er vigtigt at bryde isolationen og ensomheden for både den demente og de pårørende. Det handler om, at vi andre, som endnu ikke er demente, skal lære, hvordan man tackler de demente, fortæller Hanne Lumby.

Idræt i Dagtimerne ønsker med projektet at skabe en øget aflastning for de pårørende til demente.

Derudover vil man med projektet også forsøge at skabe et socialt netværk for de pårørende igennem Idræt i Dagtimerne.

Frivillige hænder

Udover de pårørende ønsker projektet også at inddrage frivillige.

  • Grundtanken med at inddrage frivillige i projektet ”Bevæg dig glad – Husk det nu” er, at de frivillige skal løfte opgaven, siger Lone Brodersen.

  • Og det viser sig også, at frivillige lever længere, fortæller Hanne Lumby.

Tanken med at inddrage de frivillige i projektet er, at den frivillige skal være hjælper for den demente. En form for støtte til den demente. En motionsven eller én, som ønsker at hjælpe med transport til og fra aktiviteterne.

  • De demente kan ofte hverken tage bussen eller køre bil selv. Det er et problem, og det er her, at de frivillige også vil kunne hjælpe, fortæller Lone Brodersen.

Det er altså en frivillig tjans, hvor man selv har mulighed for at være aktiv og få motion.

  • Det hele handler om, at man får sig bevæget, siger Lone Brodersen.

Projektet er i et bredt samarbejde mellem pleje- og aktivitetscentrene i Fredericia Kommune, Fredericia Idrætsdaghøjskole og Idræt i dagtimerne, foreningen for Samvær og sundhed samt Fredericia kommunes demenskonsulenter.

Der afholdes tema og inspirationsdag for nuværende og kommende frivillige d 25 september i Fredericia Idrætscenter, hvor kommunens demenskonsulenter Malene Lassen og Janne Frost, vil give de frivillige viden om de forskellige demensformer. Der vil også være fokus på, hvordan man som frivillig, bedst tackler de symptomer, der kan optræde ved en demenssygdom.

Efter frokost vil idrætskonsulent Bente Nørgård fra Slagelse, give inspiration til motion og aktiviteter. Sammen med Jytte Olsen, og en masse frivillige, står hun for ”Sjov Motion”, et motionstilbud for mennesker med demens og deres pårørende i Slagelse kommune.

  • Vi glæder os til at se nuværende og kommende frivillige denne dag, slutter Lone Brodersen.