Som NordicBet Liga-stadion skal Monjasa Park leve op til en række krav. Et af dem er banebelysning, hvor stadionet pt. ikke lever op til kravene. Økonomiudvalget i Fredericia Byråd har derfor drøftet to løsninger, og vil arbejde videre med den ene af dem.

Banebelysningen af Monjasa Park lever ikke op til kravet på 1000 lux, som Dansk Boldspil Union (DBU) fra 1. juli 2019 kræver jf. Krav til danske fodboldstadioner, se bilag. Kravet knytter sig til FC Fredericias mulighed for at kunne spille aftenkampe på hjemmebane og for at kunne få del i midler fra TV- og medieaftaler. Der er derfor behov for enten at supplere det eksisterende lys (løsning 1) eller etablere helt ny belysning (løsning 2). Direktør, Stig Pedersen, FC Fredericia oplyser, at DBU er indstillet på at forlænge fristen for at opfylde kravet, såfremt en udbygning iværksættes.

Det eksisterende lys er slidt i reflektorer og pærerne har mistet styrke og trænger desuden til en rengøring. Det forventes, at en renovering af det nuværende anlæg samt et supplement med ekstra LED armaturer er nok til at opfylde kravet på de 1000 lux, men det vil på længere sigt – hvis FC Fredericia rykker op, eller DBU strammer kravene – betyde en yderligere opgradering af anlægget. 

FC Fredericia har dispensation fra DBU til de 1000 lux, men etableres der nyt, skal det overholde gældende regler til et A stadion min. 1200 lux og gerne 1400 lux.

LED teknologien er nu så langt fremme, at der kan etableres de ønskede antal lux – også i forhold til et kommende krav – i de fire eksisterende master. De er forberedt således, at der er ført tilstrækkelig strøm frem; hele installationen er altså etableret.

Ejendomsafdelingen har været i dialog med det danske firma Ecobility Nordic A/S, som har forhandlingen af de nyeste produkter inden for led belysning til stadions.

Udvalget valgte den billige løsning

Den billige løsning, som er de nuværende 1000 lux går ud på, at den eksisterende belysning rengøres og justeres.

Der etableres supplerende ny LED belysning (etape 1 af den fremtidige løsning). Den løsning kommer til at koste 700.000 kroner, og vil være klar i løbet af otte-ti uger.

Den anden løsning til 1400 lux vil betyde, at eksisterende belysning demonteres og der i stedet etableres ny LED-belysning. Den løsning koster 1,6 millioner kroner, og kan etableres i løbet af 11-13 uger.

Efter at have drøftet forslagene i Økonomiudvalget var der enighed om at den billige løsning er den, som der skal arbejdes videre med.

Det nuværende lys er slidt

FC Fredericias direktør, Stig Pedersen, glæder sig over at, der er afsat midler til at få lysforholdene til at leve op til kravene.

“Det er ganske enkelt pga. slidtage, at det skal renoveres og forbedres. Det er ikke fordi, at vi har behandlet det dårligt, men det er hvad der sker, når man har at gøre med lysmaster, som står udenfor. Vi havde bare ikke troet, at omfanget er så slemt, og derfor er det også glædeligt, at der fra kommunal side nu bliver gjort noget ved det,” siger Stig Pedersen til Fredericia AVISEN.

Tidligere har Stig Pedersen ytret ønske om, at man forbedrer tilskuerforholdene således, at der er ordentlige forhold udeholdets fans, der pt. står under åben himmel. Det er noget, som FC Fredericia vil drøfte med Fredericia Kommune i løbet af efteråret.

http://www.sct-knud.dk/