Forside Danmark Monjasa på ret kurs med overskud på 44 mio. kroner i 2017-årsregnskab

Monjasa på ret kurs med overskud på 44 mio. kroner i 2017-årsregnskab

DEL
Foto: Monjasa

2017 var på mange måder et godt år for Monjasa Gruppen. Monjasa opnåede både en stigende indtjening fra sine aktiviteter og forsatte med at optimere driftsudgifterne. Tilsammen førte det til en markant forbedring af regnskabet i forhold til et utilfredsstillende 2016

Monjasa Gruppen offentliggør i dag årsregnskab for 2017. Regnskabet viser en stigning i omsætningen til DKK 9,2 mia. (DKK 7,9 mia.) primært på grund af en stigning i olieprisen på 19%. Den primære drift, EBIT, viser et plus på DKK 44 mio. (DKK -112 mio.) og nettoresultatet lander ligeledes på DKK 44 mio. (DKK -171 mio.), hvilket er på niveau med ledelsens forventninger.

Egenkapital vokser til DKK 819 mio.

Som følge af det forbedrede årsresultat vokser egenkapitalen til DKK 819 mio. (DKK 754 mio.) og soliditetsgraden stiger yderligere til 36,6% (36,2%).

Årsregnskabet viser desuden, at Monjasa opnåede et positivt cash flow igennem 2017. I alt leverede Monjasa 3,5 mio. tons (3,8 mio. tons) skibsbrændstof i 2017. Heraf blev halvdelen leveret via Monjasas egne skibe.

”Som de fleste af vores konkurrenter kan vi konstatere, at 2017 blev endnu et vanskeligt år for de globale shippingmarkeder. Derfor er jeg naturligvis særligt tilfreds med de resultater vi har opnået. Vi har brugt året på at komme endnu tættere på vores kerneforretning og forbedre kvaliteten af vores operationer på de markeder, hvor Monjasa allerede er en etableret bunkerleverandør, udtaler Group CEO, Anders Østergaard og fortsætter:

”Når jeg ser fremad, handler det i høj grad om at få bunkerindustrien til at følge med tiden. Og her mener jeg, at Monjasa står stærkt. Ikke mindst når der fra 2020 indføres nye restriktive globale regler for brug af skibsbrændstof med højt svovlindhold, som vil kræve væsentlig mere gennemsigtighed fra bunkerleverandørens side. Vi har stadig noget arbejde foran os, men Monjasa er kommet rigtig langt med at dokumentere kvaliteten i alle dele af vores forretning. Lige fra vi indkøber olien, befragter den og til sidst leverer produktet til kundens skib. Sammen med det markant forbedrede 2017-regnskab er dette er vejen frem for Monjasa.”

Den generelle udvikling i den globale handel er omgivet af en del usikkerhed i 2018. Monjasa Gruppen forventer dog at levere endnu et positivt årsregnskab for dette år.

DEL