Maria Klingsholm Melchiorsen bliver ny forbundssekretær i FOA.  

FOAs forbundsformand de næste fire år hedder Mona Striib. Sammen med næstformanden Thomas Enghausen og de to forbundssekretærer Helena Mikkelsen og Jens Nielsen blev hun genvalgt på forbundets kongres i Odense i dag. 58-årige Mona Striib har siddet som formand siden april 2018, hvor hun afløste Dennis Kristensen på posten. 

Der kommer også et nyt medlem ind i FOAs topledelse. Det bliver den 41-årige faglige sekretær fra FOA i Nordsjælland Maria Klingsholm Melchiorsen, der er valgt som ny forbundssekretær. Maria Klingsholm Melchiorsen er uddannet social- og sundhedsassistent. Som forbundssekretær overtager hun pladsen fra Joan Prahl Parente, der tidligere i år sagde ja til et lederjob på Bornholm. I FOAs politiske ledelse sidder desuden formændene for forbundets fire sektorer. Det er Torben Hollmann, Kim Henriksen, Pia Heidi Nielsen og Reiner Burgwald. 

På kongressens sidste dag vedtog kongressen at sætte lønnen i bero for valgte de næste fire år. Der er vedtaget en ny termin for kongresserne, så de fremover holdes hvert fjerde år mod i dag hvert tredje. Og så er det muligt, der vil blive indkaldt til en såkaldt strukturkongres i forbundet i 2021.  Her skal blandt andet forbundets indre opdeling i sektorer og faggrupper i givet fald til debat.

http://bit.ly/rosalecture