EU-Domstolen har netop afsagt dom i en sag (C-71/18) og afgjort, at SKATs mangeårige praksis er i strid med EU-retten. SKATs praksis har hidtil været, at salg af en grund med en bygning, som parterne har til hensigt, at køber skal rive ned, er et momspligtigt salg af en byggegrund.

I ovennævnte pakhus-sag bad Vestre Landsret EU-Domstolen om at tage stilling til et spørgsmål: Er et salg af en grund med en bygning, som parterne klart har til hensigt, at køber skal rive ned med henblik på at opføre en ny bygning, et salg af en momspligtig byggegrund?

Spørgsmålet om, hvorvidt et salg af en fast ejendom skal anses som et salg af en byggegrund eller et salg af en grund med en eksisterende bygning, er interessant, da der skal betales moms ved salg af en byggegrund, hvorimod et salg af en grund med en eksisterende bygning er momsfrit.

SKAT har i mange år bestemt, at hvis det af købsaftalen – eller omstændighederne i øvrigt – fremgår, at en grund med en bygning erhverves med henblik på, at den eksisterende bygning senere skal rives ned for at frembringe en byggegrund, så er der tale om et momspligtigt salg af en byggegrund. Det har hidtil ikke haft nogen betydning for SKATs vurdering, at den eksisterende bygning er fuldt funktionsdygtig, eller at nedrivningsarbejdet slet ikke er påbegyndt på salgstidspunktet. EU-Domstolen har dog nu afgjort, at parternes hensigt med grunden og den eksisterende bygning ikke skal tillægges en betydning, hvis ikke hensigten har fundet udtryk i den omhandlede faste ejendom, dvs. hvis ikke parternes hensigt understøttes af objektive omstændigheder.

En objektiv omstændighed kunne være, at sælgeren – samtidig med salget af grunden med den eksisterende bygning – også sælger køberen en nedrivningsydelse, således at sælgeren samlet set sælger en momspligtig byggegrund.

Hvilken betydning får EU-Domstolens afgørelse?

Vestre Landsret skal nu, på baggrund af afgørelsen fra EU-Domstolen, træffe en endelig afgørelse ipakhus-sagen. Det er klart forventningen, at Vestre Landsret vil følge EU-Domstolens afgørelse, når Vestre Landsret skal afsige sin dom. Vestre Landsrets afgørelse vil kunne ankes til Højesteret, hvilket vil udskyde den endelige afgørelse af spørgsmålet.

Hvis Vestre Landsret (og eventuelt Højesteret) følger EU-Domstolens afgørelse, så forventes det også, at SKATs praksis fremover vil blive væsentligt ændret.

Hvis din virksomhed har solgt en grund med en eksisterende bygning med moms, vil det være muligt for virksomheden at søge den betalte moms tilbagebetalt.

Da det er sælger, der har momspligten, vil det også være sælger, der kan søge momsen tilbagebetalt.

Om køberen af ejendommen har krav på at få momsen tilbagebetalt af sælgeren, afhænger af indholdet i parternes aftale. Hvis køber har haft mulighed for at foretage fradrag for afholdt moms, vil der som udgangspunkt ikke være en gevinst ved at søge om tilbagebetaling af momsen. Den periode, hvori der kan søges om tilbagebetaling af moms, vil blive fastlagt, så snart Vestre Landsret har truffet endelig afgørelse i sagen.

Det er vores klare anbefaling, at du allerede nu overvejer, om din virksomhed har solgt nedrivningsejendomme. Hvis dette er tilfældet, bør det vurderes, om der vil være en mulighed for at søge momsen tilbagebetalt. For selvom Vestre Landsret endnu ikke har truffet sin endelige afgørelse i sagen, så vil det allerede nu være muligt at søge om tilbagebetaling af momsen.

Vi står klar til at hjælpe din virksomhed med at foretage en vurdering af, hvorvidt en betalt moms skal søges tilbagebetalt og med at få søgt om tilbagebetaling af momsen.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer