En sag hvor et københavnsk advokatkontor har modtaget knap 6,5 millioner efter flere gange at have ydet Fredericia Kommune konsulentbistand. Prisen er noget af det eneste offentligheden har hørt om, for resten af dokumenterne er overstreget som en anden efterretningsrapport. Men der er ikke noget fordækt i det, fortæller Økonomichef Tommy Abildgaard.

Det helt centrale spørgsmål for mange af Fredericia AVISENs læsere har været hvorvidt det her har kostet penge fra borgernes serviceniveau. Det slår Økonomichef i Fredericia Kommune, Tommy Abildgaard fast, at det bestemt ikke er tilfældet.

“Det her har handlet om at finde gevinster på det her område, der skal frigøres til den borgernære service. Det er klart, at havde vi fundet dem uden konsulenthjælp, så havde det været billigere. Men spørgsmålet er, om vi på tidspunktet havde tilstrækkelig kapacitet og viden på området. Min påstand er, at det her været en gevinst for Fredericia Kommune. Det at vi har været igennem det her en gang gør, at vi selv kan gøre det her fremover – og forhåbentlig til ligeså gode priser”, fortæller Tommy.

Hvad er op og ned?

I går aftes fik Økonomiduvalget en briefing fra Tommy Abildgaard omkring denne sag. I det følgende vil Økonomichefen med sine ord gengive sagens indhold.

“Der er et særligt fokus på om vi mørklægger eller ej – og på den pris vi betaler. Skal jeg gå kronologisk frem starter sagen tilbage i 2015. Den daværende kommunaldirektør, Michael Holst, havde en dialog omkring samarbejder på indkøbsområdet. De blev enige om at igangsætte et projekt om indkøbsoptimering. Det passer fint ind i den kontekst der er for den kommunale økonomi i denne tid. Byrådet har flere gange pålagt forvaltningen at finde steder at spare uden det koster på service. I samme periode kom også et omprioriteringsbidrag, hvor de kommunale servicerammer skulle effektiviseres med 1%. Ser man budgetterne for både ’16 og ’17 arbejder de med det. Strategien Fredericia På Forkant handler netop om dette”, fortæller Økonomichef Tommy Abildgaard.

“I budgettet for 2017 bliver konkret peget på indkøbsoptimeringerne som en af vejene til at lave optimeringer. Det at man får varerne billigere end tidligere, det frigør penge til borgernær velfærd. Så konteksten handlede om en effektiviseringsdagsorden, men også en læringsdagorden. Det brugte vi meget energi på. At man peger på indkøbsområdet er ikke så overraskende igen, for det har været et fast element i kommuneforhandlingerne. Den måde indkøbsområdet har udviklet sig på er, at det er blevet professionaliseret meget. Vi arbejder mere sammen på tværs af kommuner – og vi arbejder tættere med analyserne”, fortsætter han.

“Aftalen er en konsessionsaftale. Det går ud på, at vi overlader ansvaret for opgaven til en privat leverandør. De får dermed adgang til de aktiver der kommer ud af det her. De får optimeret indkøbet, til gengæld får de en del af de indkøbsbesparelser vi realiserer. Man kan kalde det provisionslønnet, for betalingen er jo større jo mere man spare. Det er selve aftalen med Publicure. Det er ikke kun dem vi indgår en aftale med. De har en underleverandør der hjælper dem med rådgivning. Procura er de hårde drenge til at dykke ned i data. Der bliver nedsat en styregruppe med kommunaldirektøren i spidsen. En række af kommunens folk og folk fra Publicure og Procura er med. Det er et omfattende analysearbejde der sættes i gang. Vi har afleveret mere end 5.000 bilag, som de har arbejdet med for at finde potentialer. Det er håndværkerydelser der ender som selve sagen, men der er mange ting i det udover det”, forklarer Abildgaard og fortsætter:

“Publicure og Procura står for processen, men vi stiller viden til rådighed. De har hele ansvaret for processen. De analyser og optimerer, de laver udbuddet og kommer med bud på hvordan vi kan gøre det endnu bedre, herunder på interne forretningsgange. Det er Fredericia Kommune der i sidste ende tildeler kontrakterne, men vi bliver hjulpet gennem hele processen”.

Stort arbejde bag indkøbsoptimeringen

“Analysearbejdet står på fra midten af 2015 og ind i 2016. Der bliver også lagt mange timer her i kommunen, hvor de udstationerer folk til at arbejde med det. Den første store beslutning var, at håndværkerydelserne skulle være det første store udbud. Vi får de nye priser i hus i august 2016. Ud fra de her nye priser kan vi sammenholde med hvad vi tidligere har betalt, så kan vi se hvor stor besparelsen er. Alene her er det 8,7 millioner kroner. De er med til at udmønte nogle af de effektiviseringsbesparelser der er indregnet i budgetterne. Blandt andet omprioriteringsbidraget er med her. Kontraktperioden er for fire år. Ser man 8,7 millioner kroner over de fire år, fratrukket et lille fald, så er der samlet 33,2 millioner kroner i besparelse. Det er det beløb der skal sættes i forhold til hvad vi så har betalt for ydelsen”, forklarer Økonomichefen.

“Der er to ting der fremgår af aftalen. For det første skal man betale en andel af de besparelser man henter. Det andet er, at det skal betales over tid. Så når nogle undrer sig over at det er betalt over flere fakturaer, så er det fordi det er aftalt i kontrakten. I alt drejer det sig om 6,5 millioner kroner. Det er lidt mere end tidligere nævnt. Men det drejer sig om 13 rater og en slutafregning, samt et tillægsmodul til vores indkøbssystem. Alt i alt er de her 6,5 millioner kroner”, slår Tommy Abildgaard fast.

Fordækt?

“Så er der hele sagen om aktindsigt. Der påstås det, at vi forsøger at mørklægge data. Det er ikke korrekt. Det her er normalt praksis, at vi gør det sådan. Når nogle beder om aktindsigt på en leverandørkontrakt, så må vi gå til leverandøren og spørge om noget skal undtages. Det er også sket her, og de kommer med en længere redegørelse for hvad der skal undtages – altså hvad de betragter som forretningshemmeligheder. Det er det vi læner os op af, for vi har ikke tilstrækkelig viden for hvad de har som forretningshemmeligheder”, forklarer Abildgaard og fortsætter:

“Publicure er så citeret for, at det er op til os at afgøre om vi vil lægge det frem. Det er også rigtigt nok, men gør vi det, så risikerer vi at de påkalder sig et tab af forretningshemmelighederne, derfor kan de kræve erstatning. Vi kan altså lide et tab ved fuld åbenhed. Det har vi talt med dem omkring. De fortæller at det er vores beslutning, men de fastholder af det er forretningshemmeligheder”.

“Det Økonomiudvalget drøftede i går handlede om åbenhed eller ej. Det jeg vurderer er, at de gerne vil åbenheden. Det tror jeg også Borgmesteren vil stå på mål for. Derfor er de også irriterede over, at noget skal undtages fra aktindsigten. Derfor vil de drøfte en decideret konsulentpolitik”, fortæller han afslutningsvist.

Følg
Notikation om
guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
Hans Thomassen
Hans Thomassen
5 måneder siden

Det er muligt at Michael Holst er væk. Men man da gå ud fra at den nye suveræne kommunaldirektør har overtaget hans opgaver. Og så er det iøvrigt utroligt, at en kommune så stor og med så mange chefer og ledere ikke selv kan finde ud af i egne rækker, at få nogle til at styre økonomiafdelingen.
Borgmesteren praler altid af at han har et helt fantastisk personale og medarbejdere.