Knudsens Plads i Herslev blev indviet i sidste uge. Det skete ved et arrangement, hvor formand for demokrati- og borgerudvalget, Christian Jørgensen (V) holdt en tale.

Herslev Sogns Borgerforening fik i forbindelse med det fjernede anlægsloft 80.000 kroner af Fredericia Kommune til at forskønne omkring 8.000 kvadratmeter på det store område på Herslev Kirkevej. 

Nu er arbejdet færdigt. På området, hvor Knudsens Gård lå, er der blevet lavet et nyt mødested, hvor der er shelter, en lille cykelbane, bedre underlag under borde og bænke, samt mulighed for at spille fodbold.

– Vi ikke bare markerer ibrugtagningen af en række faciliteter, men i høj grad fejrer vi også lokaldemokratiet. Det er en vigtig forudsætning for det store demokrati, at vi rundt omkring i vore lokalsamfund arbejder med demokratiske beslutningsprocesser – og her er Herslev Sogns Beboerforening en vigtig medspiller, sagde Christian Jørgensen i forbindelse med indvielsen og fortsatte:

Jeg værdsætter jeres engagement og ildhu og for at iværksætte etableringen af både shelter, pumptrack-bane og selve pladsen her. Faciliteterne skal medvirke til fællesskab og udfoldelse, og de skal bidrage til et godt sted at bo. De er også vigtige bidrag til de mødesteder, demokratiet lever af. I borger- og demokratiudvalget glæder vi os over at kunne medvirke til at skabe mere liv, og dermed muligheder for at mødes og drøfte store og små spørgsmål om det samfund, vi alle er en del af, og som vi alle har mulighed for at være med til at præge udviklingen af, sagde Christian Jørgensen inden, at “Knudsens Plads” blev erklæret for officielt åbent.