Fredericia Kommune har misinformeret borgerne om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34. Kommunen har oplyst til borgerne, at det kun er personer på kontanthjælp, der har ret til paragraf 34. Dette er en fejl, som nu kan koste Fredericia Kommune en del penge, da man har ret til tre års efterbetaling.

Det var en borger, der gjorde Fredericia Kommune opmærksom på, at fejlen også stod på deres hjemmeside, som nu er blevet rettet.

– Det er også rystende, at borgere kan blive henvist til Udbetaling Danmark, når de retter henvendelse omkring dette, og det er helt klart at kommunens ansatte også tror, at det kun er folk på kontanthjælp der kan søge paragraf 34, skriver borgeren til Fredericia Avisen.

Susanne Hasselholm Nielsen, der er teamchef på Ydelsescentret, oplyser, at kommunen rettede fejlen på deres hjemmeside 23. december sidste år, men mener, at medarbejderne i Ydelsescentret ikke har misinformeret borgerne, da de godt kender reglerne.

– Offentlig forsørgelse er ikke kun kontanthjælp men ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, dagpenge mv. Jeg kan orientere dig om, at medarbejderne i Ydelsescentret godt er klar over, at det er en bredere målgruppe der kan være berettiget til § 34 særlig støtte, end de borgere der modtager kontanthjælp. Jeg kan kun beklage, hvis en borger er blevet henvist til Udbetaling Danmark for at søge § 34 særlig støtte. Der kan muligvis være tale om en misforståelse idet det er Udbetaling Danmark der behandler ansøgninger om boligstøtte, skriver Susanne Hasselholm Nielsen i sit svar til borgeren, som Fredericia Avisen er kommet i besiddelse af.

Landsforeningen SIND har lagt denne her video på Youtube, som forklare regler omkring Aktivlovens §34.