Fredericia har ry for at have mange stofmisbrugere, og det var også en af grundene til, at Fredericia Byråd i BUDGET2018 afsatte midler til at lave en tilbundsgående undersøgelse og kortlægning af misbrugsområdet i Fredericia.

Budgettet for 2020 er ved at blive lagt, og i den forbindelse blev Fredericia Byråd i weekenden orienteret om den misbrugsanalyse de satte i værk i 2018. En analyse der viser et billede af, at Fredericia fortsat er udfordret på området, men at der er positive tegn at se.

I denne artikel vil jeg gennemgå de tal og problemstillinger der er blevet fremlagt for Fredericia Byråd.

Økonomi – og merforbrug

Det første jeg vil tage fat i er økonomien i dette område. Der er tale om et ikke ubetydeligt beløb, som der hvert år bruges på misbrugere i Fredericia Kommune. Ved budgettet for 2019 blev der samlet afsat 12.676.000 kroner samt en ekstra pulje til projektet U-Turn på 750.000 kroner. Altså blev der afsat næsten 13,5 millioner kroner.

Selvom det kan lyde af en stor investering i området, så har regnskabet indtil nu vist sig at afvige en del fra budgettet. Lige nu forventes det, at man går 3,6 millioner kroner over budgettet. Det er omkostninger der især kommer fra sundhedsudgifter til behandlinger, en post der er gået over budget med næsten 2,6 millioner kroner. Et andet sted man er gået meget over er et sted, der ikke var på budgettet: Ungebehandlingen. Her har man brugt 1,5 millioner kroner. Omvendt er man gået en halv million under budgettet på alkoholbehandlingen, hvilket kan skyldes én af to ting: At der er færre med alkoholmisbrug, eller at der er færre der vælger at gå i behandling.

Økonomien bliver også sat i perspektiv hvis man, som analysen gør, sammenligner med de omkringliggende kommuner, Vejle, Middelfart og Kolding. Nogle af tallene kan være svære at sammenligne, både fordi optællingen kan være forskellig, men også fordi tallene kan virke en kende kryptiske.

Men én ting der er let at sammenligne er den omkostning per behandlet borger som kommunen står tilbage med. Her koster en behandlet misbruger i gennemsnit 46.650 kroner, hvor det i vores nabokommune Kolding eksempelvis koster 32.102 kroner, så her er der en forskel på cirka 14.500 kroner – per behandlet misbruger, vel og mærket.

Forebyggelsesindsatser

Den anden del jeg vil tage fat om er den oversigt over forebyggelsesindsatser, som der er blevet udarbejdet i forbindelse med misbrugsanalysen. Her indgår blandt andet AKT-medarbejdere på skolerne, fokus på forældrenes misbrugsvaner.

Udover dette er der faktisk en lang række tiltag i Fredericia Kommune, og dette tyder meget på, at man er opmærksom på problemstillingen, og at man i virkeligheden har forsøgt at gøre en masse. Men netop fordi der er så mange forskellige tilbud kan det have den konsekvens, at prisen for en behandlet misbruger er markant højere i Fredericia sammenlignet med andre kommuner.

Noget jeg har valgt at fremhæve i indsatserne er ‘Strategi for Udsathed’. Det er et projekt jeg har fulgt tæt og har talt en del med formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Tind, om. Det er et forholdsvist nyt projekt, der har til formål at bekæmpe udsathed, ikke kun forstået som misbrug – men også forstået som værende misbrug, altså har man her formuleret en strategi til at forsøge at få færre til at påbegynde et misbrug og en strategi til at få flest muligt ud af det igen. Det er en strategi der ikke har megen tid i bagagen, så jeg vil undlade at udlede konklusioner på hvorvidt det virker eller ej, men for mig at se er det en vigtig indsats, som Social- og Beskæftigelsesudvalget har sat igang.

Udover de af kommunen tilbudte forebyggelsesindsatser er der også en lang række indsatser i civilsamfundet, der alle har til formål at hjælpe misbrugere ud af deres misbrug. Vi hører gang på gang politikerne fremhæve vigtigheden i civilsamfundets indsatser, og jeg vil meget gerne anerkende det store arbejde de lægger – politikerne skal bare passe på de ikke lægger for meget i de frivillige hænder for selv at have en lavere omkostning.

Lokale udfordringer

Misbrugsanalysen har mange gode indsigter i tilstanden på misbrugsområdet i Fredericia Kommune. Blandt andet fremgår det af analysen fra Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet, at Fredericia Kommune er belastet over gennemsnittet.

Hovedpointen er klar: Der er et kæmpe stort problem med morfinmisbrug i Fredericia, hvilket også har været påpeget af både Fredericia AVISEN og Danmarks Radio. Helt faktuelt er der 27% af misbrugerne i Fredericia der har et morfinpræparat som primært stof, hvor tallet i andre danske kommuner er på 14%.

Værd at bemærke er det dog, at der er sket en tilgang i antallet af unge i behandling på 35% i perioden 2013 til 2016, et antalt der har stabiliseret sig højt – og det må jo i høj grad siges at være positivt, at så mange unge vælger at gå i behandling.

I forlængelse af den misbrugsanalyse der er blevet fremlagt har Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet også bidraget med en række anbefalinger, som man i Fredericia Kommune kan tage med videre i forsøget på at løse nogle af misbrugsudfordringerne.

https://www.f-i-c.dk/50-aars-jubilaeum