Der er et stort fokus fra medierne på misbrug blandt især unge mennesker. Aktuelt viser DR dokumentarserien ’Narkoland’, hvor de i en af udsendelserne har fulgt en ung mand her fra Fredericia

”Vi er bekendt med misbrugsproblematikken i Fredericia og tager det meget alvorligt. I de seneste år har vi haft øget fokus på at håndtere disse svære udfordringer via tværgående indsatser. Især når det drejer sig om ungegruppen, er det vigtigt, at det håndteres tværgående – både politisk og via tværgående indsatser”, udtaler Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Fire udvalg er gået sammen for at drøfte mulige, nye tiltag i kampen mod narkoen. Det er allerede aftalt at holde et åbent dialogmøder med relevante interessenter inden for området med fokus på handling og viden. I forbindelse med budgetforhandlingerne kommer der også en analyse af misbrugsområdet.

”Det er særdeles vigtigt at sætte ind over for de unges debut, konsekvent og proaktivt. Et af forslagene er at nedsætte en taskforce med fokus på handling og synlighed. Det kan ske på flere måder, men et partnerskab med byens uddannelsesinstitutioner, politi, natteliv, byens læger, forældre, de unge selv og andre relevante vil være en konstruktiv vej at gå”, udtaler Pernelle Jensen, formand for Uddannelsesudvalget.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN.

Apotekerne var nogle af de første til at gøre opmærksom på det videresalg, der foregår i Fredericia. Det medførte en dialog med byens læger. Og i dag er der et meget tæt samarbejde med apotekerne, som ofte ser noget i byen, som andre ikke ser. De fire udvalg foreslår en øget dialog med fokus på at spotte videresalg – et arbejde, det vil være naturligt at inddrage politiet i.

Foto: Thomas Lægaard – Fredericia AVISEN

”Vi kan styrke samarbejdet med byens læger, som vi i dag har et godt samarbejde med gennem Kommunalt Lægeligt Udvalg. Jeg oplever klart, at der er fokus på morfinproblematikken, og lægerne har indført et data-overvågningssystem/kvalitetssikring, hvor de kan tjekke, om nogen udskriver mere end andre og holde øje med mønstre osv. Her er en rigtig fin dialog og et samarbejde, vi skal fastholde og optimere”, udtaler Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

Fokus på forebyggelse

”Det bliver ekstremt vigtigt at optimere på det forebyggende arbejde og formidlingen. Et arbejde, der skal ske i samarbejde med skoler, U-Turn og civilsamfundet, for desværre oplever vi fortsat en tilgang af unge i misbrugsbehandlingen trods forebyggende indsatser. Vi skal nå de unge, inden de kommer ud i misbrug”, siger Ole Steen Hansen, formand for Børn- og Skoleudvalget.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia Avisen.

Det er meget vigtigt for de fire udvalg, at der opbygges et endnu tættere partnerskab med alle, der kan byde ind på dette område. Der skal øget bevågenhed på de meget farlige stoffer og den afhængighed, mange unge desværre havner i.

”Det er en af de vigtigste opgaver, vi skal løse sammen: kommune, region, borgere – unge såvel som pårørende, politi, læger, politikere m.fl. Vi må stå sammen for at hjælpe vores unge til et godt liv”, konkluderer Peder Tind på vegne af de fire udvalg.

http://bit.ly/metteblomsterberglecture
Klik her