Af Karsten Byrgesen, Nye Borgelige, Fredericia Byråd og Regionen

Havmiljøet i Lillebælt er fortsat truet og en målrettet miljøindsats er mere nødvendig end nogensinde før. Indsatsen kan starte med at råbe Miljøstyrelsen op og til fornuft.

Miljøstyrelsen skulle som dets navn antyder, være danskernes sikkerhed for, at der fra øverste niveau, tages ansvarsfuldt hånd om miljøet. Det ansvar lever styrelsen ikke op til. Den seneste skandale om udbygning af Lynetteholmen i København er nok et trin ned af styrelsens troværdighedsstige. Forsøget på at skjule og hemmeligholde den svenske regerings bekymring omkring de planlagte dumpninger/klapninger (i Øresund) af stærkt forurenet slam slog fejl, og ”ansvarlige” socialdemokratiske ministre har nok en gang forsøgt at bortforklare og tilsløre sandheden.

Vi er nødt til at handle imod denne åbenlyse uret mod naturen.

Snævre politiske ideer og vildskud vinder igen og igen over fornuften og hensynet til naturen og miljøet. Giftigt og stærkt gødende slam fra opgravninger i lavvandede områder, havne og fjorde smides ukritisk ud i havet, hvor det ødelægger den maritime flora og fauna. Slammet giver næring til alger og sætter gang i iltsvindet og klapningen bidrager til at sprede giftige tungmetalforbindelser over store havområder. Fisk indgår i vores fødekæde og det er i virkeligheden vores egen fødekilde, som med miljøstyrelsens velsignelse forurenes. Det er statskontrolleret svineri og et overgreb mod naturen og vitale nationale interesser.

Alternativer

Det tankevækkende er, at der èr uudnyttede og bæredygtige alternativer til dumping i havet. Det skal være slut med at ”rulle vinduet ned og smide skidtet ud”. Kolding kommune har vedtaget at etablere en ”Marina city” i bunden af Kolding fjord. Kolding har søgt Miljøstyrelsen om tilladelse til at dumpe femhundredetusinde tons giftigt slam i Lillebælt. Kolding har også  fravalgt at benytte bæredygtige alternativer fordi, det er for ”SVÆRT ELLER FOR DYRT”.

Det Kolding mener er, at havmiljøet skal betale prisen!!!

Marina City i Kolding, og Lynetteholms projektet står som årtiers største trussel mod miljøet og livet i havet.

Jeg håber, at der med Lynetteskandalen udvikles en politik, der forbyder at smide affald af alle slags i havet. Der er bæredygtige alternativer! Hvis det bliver for dyrt for bygherrerne, så drop projektet.

Af Karsten Byrgesen