Kommunikation via net og mobil leder ofte til konflikter, der skyldes misforståelser og en manglende evne til at sætte sig i modtagerens sted. Lokalrådet holder konference om, for og til, børn og forældre, om de digitale medier.

Hvornår overtræder man andres grænser? Hvornår overtræder man loven? Hvad gør man, hvis man bliver udsat for net-chikane, online-mobning eller på anden vis sidder med et problem på de mange sociale platforme. Det vil Lokalrådet, et samarbejde mellem Kolding Kommune og lokalpolitiet, forsøge at kaste lys over den 21. oktober 2015, kl. 18:30 – 21:00 på Kolding Uddannelsescenter i Ågade.

Alle interesserede, børn, unge og voksne, er meget velkomne til at møde op og blive klogere.

 

Program:

1)    Velkomst v/formand for Lokalrådet, lokalpolitileder Verner Pedersen.

2)    Digitale unge og deres forældre

Hvad enten man kalder det Netetik, Web- og mobiletik, Digital dannelse eller noget helt fjerde, så er det stadig bydende nødvendigt at tage snakken med vores børn om ”det at være sammen med hinanden digitalt”.

Hvornår overtræder man andres grænser? Hvad med stress, afhængighed og frygten for at gå glip af noget? Og hvad med alle sagerne om nøgenbilleder?

Med moderne, sociale netværk som Facebook, Snapchat, YouTube og Instagram har de unge (på godt og ondt) fundet en kommunikationsvej, der kræver en række kompetencer at navigere i.

Hvad kan vi forældre gøre for at hjælpe de unge med at få disse kompetencer?

Oplægget ”Digitale unge og deres forældre” tager udgangspunkt i praksisnære cases og temaer fra mere end 8 års undervisning i skoleklasser i Danmark.

Oplægsholder: Jonas Ravn, Cand. mag. Medievidenskab – ansat som projektleder og oplægsholder hos Center for Digital Pædagogik.

3)    Hvad gør politiet i sager, hvor unge mobber eller bliver mobbet på nettet?